Перелік документів для отримання дозволів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02. 1997 р. № 146 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

Опубліковано 30.03.2017 о 00:00

Повний варіант  Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02. 1997 р. № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

 

Порядок видачі дозволу на ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

11. Для одержання дозволу на ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до Держлікслужби такі документи:

1) заява на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) імпортера (вантажоодержувача) і експортера;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах імпортерах та експортерах;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що мають бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться згідно з контрактом, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно з чинним законодавством України (далі – включених до переліку контрольованих речовин);

назва фірми-виробника:

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і кількість одиниць тари – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту для поставки;

термін здійснення поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть ввозитись;

( Підпункт 2 пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

4) нотаріально засвідчена копія контракту, згідно з яким провадиться ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться в Україну;

6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

( Підпункт 6 пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

7) зобов’язання підприємства – імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки для заявлених цілей.

Держлікслужба у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів, вимагати надання додаткових відомостей;

8) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

( Пункт 11 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 296 від 28.03.2001 )

 

Порядок видачі дозволу на ввезення в Україну для реєстрації зразків наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів

 

12. Для одержання дозволу на ввезення в Україну для реєстрації в МОЗ зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, підприємство подає до Держлікслужби такі документи:

1) заяву на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення;

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) підприємства – імпортера (вантажоодержувача);

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країні імпортера;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, що ввозяться;

кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

лікарська форма наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

вид транспорту для поставки;

термін здійснення поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

2) лист-клопотання МОЗ з підтвердженням необхідності ввезення зазначеної кількості зразків наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, для реєстрації в Україні та гарантією їх зберігання із зазначенням прізвища особи, відповідальної за це;

3) зобов’язання підприємства – імпортера про використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів тільки для заявлених цілей.

Держлікслужба у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей;

4) сертифікати якості на лікарські засоби, що ввозяться.

( Пункт 12 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007 )

 

Порядок видачі дозволу на одноразове ввезення в Україну незареєстрованих наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів

 

13. Для одержання дозволу на ввезення незареєстрованих в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають  до Держлікслужби документи, зазначені в пункті 11 цього Порядку.

Замість свідоцтва про реєстрацію препаратів в Україні подається лист-клопотання МОЗ, що підтверджує необхідність їх ввезення.

 

Порядок видачі дозволу на ввезення в Україну як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів

 

14. Для одержання дозволу на ввезення як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, а також лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, підприємство, що має право на провадження діяльності у сфері обігу цих речовин, подає  до Держлікслужби такі документи:

1) заяву на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється ввезення:

повні назви, адреси та номери телефонів (телефаксів) експортера, підприємства – імпортера (вантажоодержувача) і експортера;

міжнародна непатентована назва імпортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах – імпортерах та експортерах;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, у вигляді лікарських засобів, що мають бути ввезені;

кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що мають бути ввезені;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора і лікарського засобу;

назва фірми-виробника;

вид транспорту для поставки;

термін поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення;

зобов’язання підприємства про використання гуманітарної допомоги тільки за призначенням та інформування Держлікслужби в двомісячний термін про її розподіл;

2) рахунок-фактуру, вантажну декларацію, вантажні, митні, транспортні документи, що містять відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

3) нотаріально засвідчену копію статуту підприємства (вантажоодержувача);

4) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які ввозяться в Україну (у разі відсутності такого свідоцтва подається акт про можливість медичного використання лікарських засобів);

5) сертифікат якості наркотичного засобу або психотропної речовини із зазначенням терміну придатності (для прекурсорів додається паспорт якості).

Держлікслужба у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

 

Дозвіл на ввезення в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

15. У дозволі на ввезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються:

його реєстраційний номер;

назва і адреса імпортера;

назва і адреса експортера;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини, що підлягають ввезенню згідно з контрактом;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, що підлягають ввезенню згідно з контрактом;

вид тари та її кількість – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту;

назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України, через які здійснюватиметься ввезення та митне оформлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів;

дата видачі;

термін дії.

Дозвіл підписується головою Держлікслужби і скріплюється гербовою печаткою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

( Абзац дванадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

Форму дозволу на ввезення подано в додатку N 1 до цього Порядку.

Порядок видачі дозволу на вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

16. Для одержання дозволу на право вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до Держлікслужби такі документи:

1) заява на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби, в якій зазначаються:

мета, з якою здійснюється вивезення;

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера, імпортера та вантажоодержувача;

міжнародна непатентована назва експортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в країнах експорту та імпорту;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають вивезенню;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку контрольованих речовин, які підлягають вивезенню згідно з контрактом;

назва фірми-виробника:

номер контракту поставки;

вартість контракту поставки;

найменування і кількість одиниць тари – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

вид транспорту для поставки;

термін поставки;

назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься вивезення;

2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що підтверджує відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що будуть вивозитись;

( Підпункт 2 пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

3) нотаріально засвідчена копія статуту підприємства;

4) нотаріально засвідчена копія контракту, за яким провадиться вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які вивозяться з України;

6) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції);

( Підпункт 6 пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1388 від 05.12.2007 )

7) нотаріально засвідчена копія ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

( Пункт 16 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 296 від 28.03.2001 )

 

Дозвіл на право вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

17. У дозволі на вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів зазначаються:

його реєстраційний номер;

назва і адреса експортера;

назва і адреса імпортера;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини;

вид тари та її кількість – для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів;

назва (включаючи міжнародну непатентовану назву) та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку контрольованих речовин, що підлягають вивезенню;

номер національного дозволу на імпорт, дата його видачі, ким виданий;

вид транспорту;

назва митниці та назва пункту пропуску на державному кордоні України, через які здійснюватиметься вивезення;

дата видачі;

термін дії.

Дозвіл підписується головою Держлікслужби і скріплюється гербовою печаткою Держлікслужби.

( Абзац тринадцятий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 929 від 12.10.2010 )

Форму дозволу на вивезення подано в додатку N 2 до цього Порядку.

 

Порядок видачі дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

18. Для одержання дозволу на право транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів підприємством подаються до Держлікслужби такі документи:

1) заява на бланку підприємства на ім’я голови Держлікслужби, в якій зазначаються:

повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів) експортера та імпортера;

назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають транзиту;

лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсору або назва продукції, що містить прекурсори, включені до списку N 2 таблиці IV;

номер контракту поставки;

вид транспорту для поставки;

назва пунктів пропуску на державному кордоні, через які здійснюватиметься ввезення та вивезення;

2) копія контракту, завірена печатками підприємства, згідно з яким здійснюється поставка;

3) сертифікат якості наркотичного засобу, психотропної речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV, із зазначенням строку їх придатності (для прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV, додається паспорт якості виробника або технічна документація, що відображає хімічний склад продукції).

Підприємство у кожному конкретному випадку поставки повинне надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.

Якщо в державі-імпортері немає процедури оформлення національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим органом держави-імпортера оформляється його аналог.

Держлікслужба у разі потреби має право перевіряти достовірність поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.

( Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1388 від 05.12.2007 )

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку