Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 07.07.2022

Перелік суб'єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА " ПРОМЕТЕЙ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
          - відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості   про   стан   матеріально-технічної бази)  не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету    Міністрів    України   від    06.04.2016    №   282 (далі – Ліцензійні умови)   (сторінки відомостей не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.2.  ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА ЛІМІТЕД"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          

 - у заяві про отримання ліцензії не зазначений орган ліцензування;

 - документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної   особи   для  зайняття  діяльністю  з  обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);        

   - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов  (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в п. 5 відсутні дати народження співробітників;

- довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних   речовин   і   прекурсорів  (далі – довідка  про   проходження   наркологічного   огляду) не відповідають вимогам пункту 6  Ліцензійних умов.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


3.  ЯРМОЛИНЕЦЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        - заява   про  отримання  ліцензії  та  відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами;
        - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані та  не засвідчені підписом  суб’єкта господарювання ).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОГОЛЬНО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ ДНІПРО"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання ліцензії та відомості про стан матнріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами;           

          - наявні розбіжності між заявою  про отримання ліцензії, відомостями про стан матеріально-технічної бази місцезнаходження суб'єкта господарювання та відомостями про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції);        

          - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом  суб’єкта господарювання).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РОМАНЮК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - відсутні довідки про проходження наркологічного огляду;

- відсутні відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;
          - відсутні відомості про наявність дозволу Національної поліції;

         - у пункті 5 відсутня інформація про документ, що підтверджує відомості про доступність місць провадження  господарської діяльності для маломобільних груп населення.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЬЮТИТРЕЙД УКРАЇНА"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - відсутні довідки про проходження наркологічного огляду;

- у заяві про отримання ліцензії та у відомостях  про стан матеріально-технічної бази некоректно зазначено підконтрольні речовини відповідно до зазначених списків і таблиць.
            - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб'єкта господарювання) в пункті 5 відсутня дата народження   осіб   що   мають   або   будуть   мати   доступ  до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
           - відсутні відомості  про Дозвіл Національної поліції.

            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


Всього: 6