Баланс та звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2018 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)