Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію за вересень 2018

Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію

у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотикам

у Полтавській області за вересень 2018року

(звітній період)

 

Загальна кількість отриманих запитів

З них по суті звернення

Кількість запитів, що надійшли

Результати розгляду запитів

Види запитуваної інформації

шляхи надходження

кореспонденти

електронною поштою

особистий прийом

поштою

телефоном

факсом

від громадян

від об’єднання громадян без статусу юридичної особи

від представників засобів масової інформації

від юридичних осіб

надійшло як до розпорядника інформації від ЦОВВ

відмовлено

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

опрацьовується

про фізичну особу

довідниково – енциклопедичного характеру

про стан довкілля (екологічна інформація)

про товар (роботу, послугу)

науково-технічна

податкова

правова

соціалогічна

статистична

інші види

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Головний спеціаліст з питань персоналу                                                                         М.О. Субота