Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 22.09.2022

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАШ ЗІР"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
            - у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі - відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) зазначені не повні реквізити документу, виданого уповноваженим органом (для закладів охорони здоров’я), що підтверджує відомості   про    доступність    місць     провадження      господарської     діяльності      для маломобільних груп населення.           

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою       Кабінету   Міністрів України від  06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови)  та  повторнозвернутися до органу ліцензування.

2.  МАКАРІВСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі,  встановленій Ліцензійними умовами та вимогам (сторінки відомостей не пронумеровані), у пункті 5 зазначені не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (на Мірошніченко М.М.; Левковську Т.І. відсутні).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - у заяві про отримання ліцензії не вірно зазначений орган ліцензування, не коректно зазначений вид діяльності "реалізація (відпуск)";         

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних   умов  (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), не вірно зазначений орган ліцензування,  зазначені не повні реквізити документу, виданого уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у п. 2 не коректно зазначений вид діяльності "реалізація (відпуск)", у п 3 відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності "перевезення",  не коректно   зазначений   вид   діяльності  "реалізація (відпуск) ",  у п. 5 не зазначені дати народження співробітників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМХІМТЕХ"

Заява    про   розширення   виду   господарської  діяльності ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

            - у заяві про отримання ліцензії не зазначено місцезнаходження юридичної особи, відсутні реквізити діючої ліцензії (рішення органу ліцензування про видачу ліцензії).
             - відомості   про    стан    матеріально-технічної    бази   не   відповідають   вимогам  Ліцензійних   умов  (сторінки відомостей не пронумеровані).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування

5.  ДЕСНЯНСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:   

            - документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);         

            - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних   умов  (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи та непронумеровані).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування

Всього: 5