Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області за IІІ квартал 2022 року

На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області (далі – Служба) проводиться системна робота із забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав громадян та запобігання у подальшому таких порушень.

У ІІІ кварталі 2022 року до Служби  надійшло 2 звернення громадян, що порівняно з ІІІ кварталом 2021 року на 1 звернення громадян меньше .

І. Характеристика звернень

За формою надходжень звернень:

через органи влади – 2

За ознакою надходження:

первинне – 2

За видами:

заяви – 2

За статевим розподілом авторів звернень:

чоловіча – 1

жіноча – 1

За суб’єктом:

індивідуальні – 2

За типом:

електронне –2

За категоріями авторів звернення:

інвалід ІІ групи – 1

інші категорії – 1

За соціальним станом  авторів  звернення:

пенсіонер – 2

За результатами розгляду:

Вирішено позитивно – 1

звернення , що пересилається за належністю відповідно до статі 7 Закону України «Про звернення громадян» - 1

ІІ. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян:

питання якості лікарського засобу - 1

соціальна політика, соціальний захист населення - 1

Звернення громадян, які надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області, розглянуто  у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Особистий прийом громадян керівництвом Служби проводиться згідно із затвердженим графіком. Інформація щодо особистого прийому розміщена у приміщенні та на офіційному веб-сайті територіального органу.

Одним з основних завдань Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області залишається своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань, а також реалізацію конституційних прав, свобод людини й громадянина, які є головними основами демократичної, соціально-правової держави.