Повідомлення № 47-МВ від 28.11.2022

 

Суб'єктам господарювання

у Черкаській області

З метою забезпечення контролю якості медичних виробів на території Черкаської області надсилаємо для використання в роботі повідомлення виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції вимогам Технічних регламентів.

Одночасно інформуємо, що з даною інформацією можна ознайомитися на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (https://dls.gov.ua/) в розділі «Ринковий нагляд»>«Актуальна (корисна) інформація»>«Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність медичних виробів».

Реєстр повідомлень щодо якості МВ за період з 21.11.2022р. по 27.11.2022р

Назва представника / виробника

Короткий зміст повідомлення

Назва МВ

Примітка

ТОВ «Медіко», який є уповноваженим представником на Україні виробника Rossmax Swiss GmbH, Switzerland

були допущені технічні помилки, а саме неправильно вказаний формат дати виробництва (без дефісе між роком та місяцем), а також в адресі уповноваженого представника виробника, імпортера та дистриб’ютора в Україні номер будинку зазначений без букви Б

Вимірювачі артеріального тиску Rossmax GB102 (механічні) партія 228P03

додається