Повідомлення № 48-МВ від 05.12.2022

 

Суб'єктам господарювання

у Черкаській області

З метою забезпечення контролю якості медичних виробів на території Черкаської області надсилаємо для використання в роботі повідомлення виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції вимогам Технічних регламентів.

Одночасно інформуємо, що з даною інформацією можна ознайомитися на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (https://dls.gov.ua/) в розділі «Ринковий нагляд»>«Актуальна (корисна) інформація»>«Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність медичних виробів».

Реєстр повідомлень щодо якості МВ за період з 28.11.2022р. по 04.12.2022р

Назва представника / виробника

Короткий зміст повідомлення

Назва МВ

Примітка

ТОВ «ІНДЕКС», яке є уповноваженим представником виробника Б. Браун Авітум АГ /B. Braun Avitum AG, Німеччина/Germany

витік зі сторони діалізуючого розчину з потенційним відхиленням балансу R-2022-02

Діалізатори Diacap®a-Polysulfone LO PS18, НІ PS18 та Diacap® Pro 16L, 19L, 16Н

додається