ПЛАН роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2023 рік

ПЛАН

  роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області

щодо запобігання та виявлення корупції на 2023 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

 

Відмітка про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Участь уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби в курсах підвищення кваліфікації при Нацдержслужбі, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ, тренінгах, що проводять міжнародні антикорупційні організації

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.2

Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, МОЗ України, НАЗК, Держлікслужби стосовно питань запобігання та протидії корупції та інформування про хід їх виконання

У разі надходження доручень, листів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

1.3

Оприлюднення на веб-сторінці Служби Звіту про виконання Плану антикорупційних заходів за 2022 рік

січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та з інших питань фінансового контролю

Січень-березень

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.2

Запровадити здійснення на постійній основі підвищення кваліфікації осіб, уповноважених на виконання функцій держави з питань запобігання корупції та етичних стандартів поведінки з урахуванням можливості оцінки знань цих питань

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.3

Надавати методичну та консультаційну допомогу працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.4

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.6

Ознайомлення працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області з інформацією щодо фактів корупційних діянь, які оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.7

Доведення до працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області змін антикорупційного законодавства

при внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

2.8

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2024 рік

грудень

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.2

Здійснення заходів щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження

постійно

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

3.3

Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

За необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

По мірі надходжень

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.2

Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Служби, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.3

В установленому порядку надавати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакансій державних службовців

По мірі проведення конкурсів

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.5

Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Служби брати участь у конкурсних комісіях з відбору кандидатів на посади державних службовців. У випадку відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців керуватися Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та іншими нормативно-правовими актами у сфері запобігання корупції

По мірі проведення конкурсів

Керівництво Служби, конкурсна комісія,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.6

Організація та надання  допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, провести перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, перевірку таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю

до 01.04.2023

Керівництво Служби, Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

4.7

Організація своєчасного подання державними службовцями Служби електронних декларацій за 2022 рік

до 01.04.2023

Керівництво Служби, Головний спеціаліст з питань персоналу,

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

4.8

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

У разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 Головний спеціаліст з питань персоналу

 

4.9

Участь у внутрішньому аудиті  Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

протягом року

(за дорученням начальника служби)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

4.10

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого порушення працівниками Служби

постійно

Посадові особи служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.11

Письмове повідомлення керівництва Служби, Уповноваженої особи Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

постійно

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення

 

4.12

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Подання цих даних до відповідних органів

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення

 

 

 

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної антикорупційної політики

5.1.

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

5.2

Забезпечувати ефективний доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», яка становить суспільний інтерес з метою стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

5.3

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

               

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                       Василь БАЧИНСЬКИЙ