План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2023 рік

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

__________________ Ігор МІЛІНЧУК

«30» грудня 2022 р.

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання та виявлення корупції
в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками
у Хмельницькій області на 2023 рік

 

№ п/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

Відмітка про виконання

1.

2.

3.

4.

5.

І. Заходи з питань запобігання та виявлення корупції

1.

Проведення навчання, роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно

Начальник Служби

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.2.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз'яснення положень Закону України "Про запобігання корупції"

Постійно, у випадку проведення

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

Працівники Служби

 

1.3.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2022 рік

Січень – квітень

2023 року (у випадку відновлення електронного декларування)

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам щодо роз'яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

1.5.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу "Запобігання проявам корупції" веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Постійно, за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

2.

 

Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

2.2.

Візування проектів договорів з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

2.3.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

2.4.

Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2024 рік

до 31 грудня 2023 року

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

2.5.

Підготовка та оприлюднення звіту про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2022 рік

15 березня 2023 року

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

 

Здійснення контролю за дотримання антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

3.2

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

В день подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

3.4.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками вимог антикорупційного законодавства та Закону України "Про державну службу"

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

3.5.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

3.6.

Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції

Постійно, за потреби

Уповноважена особа з питань запобігання корупції

 

 

 

Головний спеціаліст відділу державного контролю

у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції

та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів              Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ