Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2022 рік

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

__________________ Ігор МІЛІНЧУК

«10» січня 2023 р.

 

 

ЗВІТ
про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області
на 2022 рік

 

№ п/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

Відмітка про виконання

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

1. ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

1.

Проведення навчання, роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Підвищення кваліфікації відповідно Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106

Відповідно до плану (графіку)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2022 році Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції підвищила рівень професійної компетенції з використанням онлайн – ресурсу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (https://prometheus.org.ua/) пройшла зовнішні навчання за професійною компетентністю "Знання законодавства" на тему "Зрозуміло про конфлікт інтересів".

Всього у 2022 році з використанням онлайн – ресурсу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (https://prometheus.org.ua/) державними службовцями пройдено 2 зовнішніх навчання за професійною компетентністю "Знання законодавства" на теми: "Просто про е-декларування" (3 державних службовці); "Зрозуміло про конфлікт інтересів" (4 державних службовці).

 

1.2.

Проведення тематичних нарад, зборів з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства

Постійно, щомісячно

Начальник Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2022 році проведено 14 внутрішніх навчань з працівниками щодо вивчення норм антикорупційного законодавства.

 

1.3.

Участь у відео-конференціях Держлікслужби щодо роз'яснення положень Закону України "Про запобігання корупції"

Постійно, у випадку проведення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Працівники Служби

У 2022 році прийнято участь у 1 відео-конференції щодо роз'яснення положень Закону України "Про запобігання корупції", організованій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

 

1.4.

Надання роз’яснень щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2021 рік

Січень – квітень

2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2022 року (з урахуванням змін у зв’язку з введенням воєнного стану) уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу надано 20 індивідуальних роз’яснень щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік.

Працівники були ознайомлені із особливостями організації кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану, викладеними у роз’ясненнях НАЗК від 07.03.2022 №4, листі НАЗК від 03.05.2022 №22-03/11144-22.

 

1.5.

Надання індивідуальних консультацій працівникам щодо роз'яснення положень антикорупційного законодавства

Постійно, у разі звернення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2022 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу на звернення працівників надано 15 індивідуальних консультацій з роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

 

1.6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу "Запобігання проявам корупції" веб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Постійно, за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Розділ "Запобігання проявам корупції" офіційного вебсайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області розміщено за наступним посиланням www.dls.gov.ua/хмельницька-область/запобігання-проявам-корупції/.

У 2022 році інформаційне наповнення розділу "Запобігання проявам корупції" вебсайту проводилось систематично по мірі надходження інформації.

На виконання окремого доручення Голови Держлікслужби від 26.08.2022 №10-001.1/20-22 запроваджено обмеження доступу до інформації на вебсайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, що будуть діяти до закінчення воєнного стану.

 

2. ПРЕВЕНТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

2.1.

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести для вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у 2022 році проводилась перевірка і візування проектів наказів в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області.

У 2022 році в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області не розроблялись проекти нормативно-правових актів, які відповідно до статті 55 Закону України "Про запобігання корупції" підлягають антикорупційній експертизі.

 

2.2.

Візування проектів договорів з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у 2022 році проводилось візування проектів договорів з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів.

 

2.3.

Участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2022 році конкурси на зайняття вакантних посад не оголошувались (за період з 01.01.2022 по 23.02.2022).

Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану призначення осіб на посади державної служби керівником державної служби здійснюється без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом. У 2022 році в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області зайняття вакантних посад без конкурсного відбору не здійснювалось.

 

2.4.

Розробка Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2023 рік

до 31 грудня 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області на 2023 рік розроблено та затверджено 28 грудня 2022 року.

 

2.5.

Підготовка та оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції за 2021 рік

15 березня 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Звіт про виконання Плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо запобігання та виявлення корупції за 2021 рік затверджений 12 січня 2022 року та оприлюднено на офіційному веб-сайті у розділі "Запобігання проявам корупції" за наступним посиланням https://www.dls.gov.ua/report_coruption/звіт-про-виконання-плану-заходів-щодо-63/

На виконання окремого доручення Голови Держлікслужби від 26.08.2022 №10-001.1/20-22 запроваджено обмеження доступу до інформації на вебсайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області, що будуть діяти до закінчення воєнного стану.

 

3. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

3.1

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2022 році проведено 14 внутрішніх навчань з працівниками щодо вивчення норм антикорупційного законодавства.

Протягом 2022 року (з урахуванням змін у зв’язку з введенням воєнного стану) уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, головним спеціалістом з питань персоналу надано 20 індивідуальних роз’яснень щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік.

Працівники були ознайомлені із особливостями організації кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану, викладеними у роз’ясненнях НАЗК від 07.03.2022 №4, листі НАЗК від 03.05.2022 №22-03/11144-22.

Відповідно до п. 2-7 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкт декларування зобов’язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев’яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування.

6 працівників (до 1 квітня 2022 року) подали електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік.

 

3.2

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

В день подання декларації

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

До 1 квітня 2022 року 6 працівників  подали електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік. Перевірено 6 декларацій (щорічних).

 

Відповідно до п. 2-7 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкт декларування зобов’язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", протягом дев’яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування.

 

3.3.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У поданих 6 працівниками електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік конфлікту інтересів суб’єктів декларування не виявлено.

 

3.4.

Проведення службових розслідувань (перевірок) у випадках недодержання працівниками вимог антикорупційного законодавства та Закону України "Про державну службу"

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2022 році випадків порушення працівниками вимог антикорупційного законодавства (вчинення корупційного правопорушення) не виявлено, інформація про такі випадки не надходила.

 

3.5.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Хмельницькій області та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2022 році випадків недодержання працівниками вимог антикорупційного законодавства та Закону України "Про державну службу" не виявлено, інформація про такі випадки не надходила, а тому службові розслідування (перевірки) не проводились.

 

3.6.

Ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за здійснення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

У 2022 році у діях працівників ознак корупційних правопорушень не виявлено, інформація про корупційні правопорушення не надходила. У зв’язку з чим начальник служби та спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції письмово не повідомлялись.

 

4. ВЗАЄМОДІЯ З ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ СТРУКТУРАМИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції проводилась постійно.

У 2022 році проведено моніторинг на наявність у працівників конфлікту інтересів (реального чи потенційного). За результатами моніторингу Голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби проінформовано про виявлені потенційні конфлікти інтересів та запропоновано шляхи їх усунення.

 

 

 

Заступник начальника служби – начальник відділу

державного контролю у сфері обігу лікарських засобів,

медичної продукції та обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів                                                                         Світлана МАТІЯШ