Звіт про виконання Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2022 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітки про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня  

1.1

Забезпечити реалізацію положень  Закону України "Про запобігання корупції», зокрема, в частині запобігання корупції у діяльності посадових осіб.

постійно

Керівництво Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Протягом 2022 року в Службі забезпечено:

-надання консультаційної допомоги з дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- здійснення експертизи договорів та наказів начальника Служби з відповідним візуванням;

 - дотримання обмежень та заборон, визначених Законом України «Про запобігання корупції»;

- вжиття заходів щодо недопущення дій в умовах конфлікту інтересів працівниками Служби.

1.2

Забезпечити здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року заходи щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» не проводились, у  зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 року № 2259-IX. Організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої  Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

1.3

Забезпечити виконання заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року призначень на посади які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015   № 171 не було.

1.4

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції” та здійснити перевірку факту подання.

до 01 квітня

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У зв’язку із внесенням змін до термінів встановлених законодавством, у період воєнного стану, подання декларацій проводиться протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Протягом 2022 року декларації суб’єктами декларування не подавались.

1.5

Дотримуватись вимог фінансового контролю при  заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”, щодо себе та членів своєї сім’ї.

до 01 квітня

Суб’єкти декларування – працівники Служби

У зв’язку із внесенням змін до термінів встановлених законодавством, у період воєнного стану, подання декларацій проводиться протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Протягом 2022 року декларації суб’єктами декларування не подавались.

1.6

Здійснити перевірку факту подання декларацій зазначених у п. 1.4 та повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

 квітень 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У зв’язку із внесенням змін до термінів встановлених законодавством, у період воєнного стану, подання декларацій проводиться протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Протягом 2022 року декларації суб’єктами декларування не подавались.

1.7

Забезпечити перевірку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

в день подання декларації

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У зв’язку із внесенням змін до термінів встановлених законодавством, у період воєнного стану, подання декларацій проводиться протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Протягом 2022 року декларації суб’єктами декларування не подавались.

1.8

Забезпечити моніторинг щодо подання декларацій суб’єктами  декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

у встановлений законом термін

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному році припинили діяльність 2 працівника, у зв’язку із внесенням змін до термінів встановлених законодавством, у період воєнного стану, подання декларацій не проводилося.

1.9

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення.

постійно

Керівництво Служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер,  уповноважена особа з публічних закупівель

Виконано

В 2022 році забезпечено контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, на кінець року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Забезпечено дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відображення таких операцій у бухгалтерському обліку та звітності. Порушень щодо фінансової дисципліни не виявлено.  

1.10

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, доброчесності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення службовців.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Протягом року конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в Службі не проводились, у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від  12 травня 2022 року № 2259-IX. Протягом 2022 року без конкурсного відбору призначено на вакантні посади                   2 державних службовців, також,  проведено заходи з присвоєння рангів 4 державним службовцям.

 

1.11

Оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів Служби щодо запобігання корупції.

до 15 березня

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

20.01.2022 звіт про виконання Плану щодо запобігання та виявлення корупції за 2021 рік оприлюднено на сайті.

1.12

Надати пропозиції для внесення змін до антикорупційної програми Держлікслужби.

у разі потреби

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Антикорупційна програма Держлікслужби розроблена на  2021-2023 роки. В 2022 році потреба щодо внесення змін була відсутня.

1.13

Розробка (оновлення) локальних актів з питань запобігання та виявлення корупції.

протягом року

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року затверджено 2 акту, а саме: Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у Службі та норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

1.14

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2023 рік.

 

до 30 грудня        

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

27 грудня 2022 року розроблено та  затверджено План заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік, який оприлюднено на офіційному сайті Служби та направлено головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

 ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями, іншими посадовими особами Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов'язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції.

постійно протягом року

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В Службі щоквартально на оперативних нарадах розглядаються питання щодо причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції.

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання  з державними службовцями Служби з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства.

протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Уповноваженою особою проведено 5 навчань з державними службовцями Служби (протоколи від 15.06.2022, 27.07.2022, 30.09.2022, 19.11.2022, 26.12.2022).

2.3

Організувати навчання з державними службовцями щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави.

січень-березень    

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У зв’язку із внесенням змін до термінів встановлених законодавством щодо подання декларацій та відсутністю доступу до Реєстру декларацій, організація навчання  щодо правильності заповнення декларації не актуальна та перенесена на час поновлення декларування.

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства.

постійно

Керівництво служби, 

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Керівництвом забезпечено надання уповноваженою особою консультацій. За звітний рік, уповноваженою особою надано розяснення працівникам служби за відповідним запитом.

2.5

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях організованих НАЗК, Держлікслужбою щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 28.12.2022 прийнято участь у нараді за участі керівників та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції ТО та Держлікслужби.

ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби.

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

 

Протягом року конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в Службі не проводились, у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від  12 травня  2022 року № 2259-IX, в частині прийняття на посади державної служби, у період дії воєнного стану, без конкурсного відбору.

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Протягом року конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в Службі не проводились, у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від  12 травня    2022 року № 2259-IX, в частині прийняття на посади державної служби, у період дії воєнного стану, без конкурсного відбору.

3.3

Забезпечити ознайомлення державних службовців з обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції».

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

У 2022  році  відповідно до вимог           СОП-18 «Кодекс етики» при прийнятті на роботу 2 спеціалісти заповнили Декларацію щодо конфлікту інтересів, Угоду про конфіденційність та Декларацію щодо корупційних ризиків.

3.4

Забезпечення інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції».  

у разі потреби

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Протягом звітного періоду 2 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, проінформовано   про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції».  

3.5

Не допускати можливості виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників та під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально - профілактичних закладів. Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі.

постійно

Керівництво служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  

Виконано

Керівництвом служби та   уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  здійснені заходи щодо недопущення конфлікту інтересів  під час виконання посадовими особами Служби своїх посадових обов’язків. У звітному році не допущено випадків прийняття службовцями рішень, здійснення перевірок, виконання інших завдань в умовах реального або потенційного конфлікту інтересів.

3.6

Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі.

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

В Службі відсутнє безпосереднє підпорядкування близьких осіб.

3.7

Забезпечення інформаційного наповнення розділу "Запобігання корупції" вебсайту Служби.

постійно протягом 2022 року

 

Керівництво служби

Виконано.

В 2022 році забезпечено інформаційне наповнення вебсайту Служби та опубліковано:

- 20.01.2022 звіт про виконання Плану щодо запобігання та виявлення корупції за 2021 рік;

- у січні 2022 року інформаційний звіт про результати зустрічі керівництва Служби та уповноваженої особи із представниками Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Миколаївська фармацевтична асоціація «ФармРада» та Громадської організації «Миколаївська фармацевтична асоціація», в ході якої було розглянуто питання антикорупційних заходів та взаємодії Служби із профільними громадськими організаціями.

- 27.12.2022 План заходів щодо запобігання корупції в Службі на  2023 рік;

- особливості фінансового контролю в умовах воєнного стану.

3.8

Забезпечити вивчення новопризначеними працівниками та виконання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65.

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

За звітний період у Службі призначено 2 державних службовців, яких ознайомлено   з Правилами  етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65, фактів порушень протягом року не встановлено.

3.9

Забезпечити здійснення експертизи проєктів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Виконано

Постійно, протягом року  проводилося здійснення експерти-зи проєктів розпорядчих доку-ментів Служби, договорів, які мають бути укладені, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, порушень законодавством не виявлено.

3.10

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення вебсторінки Служби, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

постійно

Керівництво служби

Виконано

В 2022 році  інформація необхідна для отримання адміністративних послуг розміщується на сайті Держлікслужби.

3.11

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Виконано

З метою надання повної та об’єктивної консультації за зверненням працівника Служби, в рамках взаємодії з спеціально-уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції у листопаді               2022 року уповноваженою особою отримано роз’яснення від спеціалістів НАЗК з питань поставлених у зверненні.  Під час воєнного стану інших підстав та потреб у взаємодії не виникало.

ІV. Захист викривачів

4.1

Забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень цього Закону.

постійно

Керівництво служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Перелік внутрішніх каналів повідомлення  розміщений  на офіційному сайті Служби. Також у приміщенні Служби знаходиться скринька для повідомлень про правопорушення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Протягом року всі наявні внутрішні канали працювали належним чином.

4.2

Забезпечити дотримання передбачених Законом прав викривачів та виконання в повному обсязі повноважень передбачених законодавством у сфері їх захисту.

з моменту повідомлення інформації

Начальник Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом 2022 року повідомлень від викривачів не надходило.

4.3

Забезпечити внесення інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів у встановлений Законом строк при отриманні таких повідомлень внутрішніми каналами або виявлення використання особою зовнішніх каналів здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції». 

при отриманні повідомлення

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом 2022 року повідомлень від викривачів не надходило.

 V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

5.1

Контроль за виконанням антикорупційного законодавства співробітниками Служби.

постійно

Керівництво служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Протягом звітного року повноваженою особою вжиті контрольні заходи щодо  виконанням антикорупційного законодавства співробітниками Служби. Порушень законодавства співробітниками Служби не виявлено.

5.2

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів.

за наявності інформації протягом року

Керівництво служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

У звітному періоду до Служби та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції фактів про корупційні правопорушення не надходило.

5.3

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби у порядку встановленому законодавством.

протягом року

за наявності підстав

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного року перевірки (в т.ч. службові розслідування) не проводились за відсутності фактів  порушення антикорупційного законодавства працівниками Служби.

5.4

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного року фактів  порушення не встановлені.

5.5

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби в частині моніторингу, профілактики та недопущення порушень антикорупційного законодавства.

за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному році необхідності щодо участі у перевірках не виникало.

5.6

Забезпечити ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За 2022 рік працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувалось.

VІ. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

6.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, надання необхідних консультацій, належна співпраця з викривачами.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно до затвердженого графіку прийому громадян, уповноваженою особою організовано прийом громадян у визначені графіком дні,  повідомлень  про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, не надходило.

6.2

Запровадити дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

У січні 2022 року на зустрічі із представниками Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Миколаївська фармацевтична асоціація «ФармРада» та Громадської організації «Миколаївська фармацевтична асоціація» уповноваженою особою доведено інформацію щодо взаємодії, каналів зв’язку, заходів реагування у разі наявності інформації про факти корупційних правопорушень, а також  механізм зворотного зв’язку. Протягом звітного періоду повідомлень не надходило.

6.3

Забезпечити надання фізичним та юридичним особам інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства із дотриманням принципів прозорості, своєчасності, достовірності та повноти.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

За 2022 рік, запитів на публічну інформацію не надходило. Вся необхідна інформація розміщується на офіційному сайті та на офіційний сторінці у Фейсбук.

6.4

Оприлюднити на вебсайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіти про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції.

постійно

Керівництво Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

За 2022 рік звіт про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції розміщено на вебсайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції».