План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2023 році

        

   

      ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби  з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області

29  грудня  2022 року      Петро  ЯЦУК

  ПЛАН  ЗАХОДІВ     

 щодо запобігання та виявлення корупції  в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2023 році

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

 

    І

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

1.1

Проведення внутрішніх  навчань, участь у відео/аудіо семінарах  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», внесених змін, які проводяться Держлікслужбою.

    Постійно

(відповідно до плану навчань)

заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.2

Проведення навчань (надання роз’яснеь) з працівниками Служби, щодо  порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового  контролю

січень-березень

заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.3

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб- сайту Служби

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.4

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

    Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

 

1.5

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.6

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.7

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Постійно

головний спеціаліст  з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.8

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларації

заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.9

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та  спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення  чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  Служби

Постійно

посадові особи Служби, заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.10

Письмове повідомлення керівника  Служби, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.11

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівництва Служби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції)

Постійно

 

Комісійно

 

1.12

Ведення обліку працівників Держлікслужби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.13

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.14

Розробка   та   затвердження   Плану   заходів   щодо   запобігання корупції в Службі. Оприлюднення  Плану на офіційному веб-сайті Служби

29  грудня

заступник начальника служби-начальник відділу

 

1.15

Оприлюднення  звіту  про  стан  виконання  Плану  заходів  щодо запобігання корупції Служби.

25 січня

заступник начальника служби-начальник відділу

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

заступник начальника-начальник відділу       Ю.Ю. Циганін