Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області у IV кварталі 2022 року

На виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області здійснювались заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань.

В IV кварталі 2022 року до Служби надійшло та було опрацьовано 4 звернення громадян. Дані звернення є скарги, надійшли безпосередньо від громадян поштою, та є індивідуальними (100%).

Всього у IV кварталі 2022 року до Служби звернувся 1 громадянин, з м. Рівне. За типом надходження звернення, що надійшли, є листи (100%).   

 Питання які порушувалися у зверненнях - забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації.

За результатами розгляду  громадянину на 3 звернення у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» надано відповідь – роз’яснення, та 1 звернення надіслано на розгляд за належністю іншій установі.