Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 27.10.2022

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про видачу ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРИШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ"

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі 'Закон'') у зв’язку з тим, що:
                - у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі - відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) відсутні відомості документу, виданого уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

-  зазначені неповні реквізити дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- відсутня копія довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - довідка про проходження профілактичного наркологічного огляду)  на  Замкову Т.Я.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою   Кабінету   Міністрів України від  06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови) та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

2.  МАКАРІВСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають встановленій формі Ліцензійних умов та вимогам (сторінки відомостей не пронумеровані);

 - у пункті 5 зазначено неповні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України”(на Мірошніченко М.М.; Левковську Т.І. - відсутні).

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛІТОНІ"

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- у відомостях про стан матеріально-технічної бази не зазначено орган ліцензування.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ"

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- невірно зазначено місцезнаходження суб'єкта господарювання;

-довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов;

- відомості щодо наявності дозволу Національної поліції зазначено не в повному обсязі.
             Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Всього: 4