Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 29.12.2022

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій

на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин і прекурсорів

залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» НОВОБУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі-Закон') у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання  ліцензії не відповідає формі встановленій Ліцензійними умовами провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженими    постановою  Кабінету Міністрів     України     від    06.04.2016 №  282    (далі  - Ліцензійні   умови);

- в заяві про отримання ліцензії та у відомостях  про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі  - відомості      про   стан    матеріально-технічної бази) невірно зазначено списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

-  відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в пункті  3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської  діяльності  «перевезення», «використання», «знищення», у п. 4 зазначені не повні реквізити відомостей про дозвіл Національної поліції,  у п. 5    зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних   засобів, психотропних   речовин і прекурсорів, у тому   числі тих, що вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТС КОМЕРЦ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- у пункті 5  відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОПЕЙСЬКА МЕДИЦИНА»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - у заяві про отримання ліцензії не зазначені списки та таблиці  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не зазначена адреса місцезнаходження, відсутня дата підпису;

 - надано копії довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду);
          -  у п. 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази не зазначені списки та таблиці  наркотичних засобів, психотрорпних речовин і прекурсорів, на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, відсутні реквізити  документа. виданого уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у п. 5 зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України, відсутні дати народження   співробітників,   яку   мають,  або  будуть  мати доступ до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин  і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УЛЬТРАСАУНД ПРО»

           Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        -  відсутні довідни про проходження наркологічного огляду;
        - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОЛАБ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- документи, що   додаються  до   заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2), у двох примірниках.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


6.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           -  у заяві про отримання   ліцензії    зазначене   не    повна  адреса місцезнаходження суб'єкта  господарювання;
            - у п.5  відомостей    про      стан      матеріально-технічної     бази  не зазначена дата народження  на співробітника Ярута О.В.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумерованя та не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п 4 зазначені не повні реквізити відомостей про дозвіл Національної поліції, у п. 5 зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин   і  прекурсорів,   у   тому  числі тих, що вчинені за межами України, наявні      розбіжності    між     відомостями      про      стан   матеріально-технічної   бази та довідкою   про  проходження  наркологічного огляду щодо дати народження  Павлючик О.М.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ВІАСАН»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- наявна розбіжність у списках і таблицях наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази;

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов ( не засвідчені підписом суб’єкта   господарювання (уповноваженої особи);

              - список I таблиці III не погоджено дозволом Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


9.  БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧКИ ТИСА

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         -  відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


10.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЗАНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КАЗАНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - в п. 5 відомостей   про   стан матеріально-технічної бази відсутні  дати народження співробітників
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

11.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА» ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:        

- документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю   з   обігу  наркотичних  засобів,   психотропних речовин і  прекурсорів,що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

12.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - у заяві про отримання ліцензії не зазначені   списки  і таблиці наркотичних засобів, психотропних  речовин  і  прекурсорів,  на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліценію;

- документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії пнадані не у повному обсязі (відсутні опис  (додаток 2), копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю   з   обігу  наркотичних  засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, що ліцензується);
              - відомості про    стан      матеріально-технічної      бази     не   відповідають формі, встановленій Ліцензійними умовами.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

13.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ «БОДІКАСТОМ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
        - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не   пронумеровані),  відомості  про  дозвіл Національної поліції не містять повних реквізітів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 13