Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 10.11.2022

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3» ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
           - у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі - відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) відсутні відомості щодо документу, що підтверджує  відомості   про    доступність     місць    провадження     господарської     діяльності       для маломобільних груп населення.          

           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою       Кабінету   Міністрів України від  06.04.2016 № 282  (далі – Ліцензійні умови)  та повторно звернутися до органу ліцензування

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-ФОРТЕ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:          

- в  пункті 5 відомостей про   стан матеріально-технічної  бази некоректна  нумерація осіб та     відсутня   інформація   про освіту (спеціальність) Маринюк С.В.,    Руденко В.В., Баранюк О.В.,     в        пункті    3    надано    протермінований    договір     на     земельну      ділянку  6823081600:03:007:0102 площею 1,99Га, 6823081600:04:008:0137, 6823081600:03:007:0108 відсутній    витяг  на право  користування,   в пункті 3 інформація на поле площею 76,52 га містить некоректну інформацію.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - в заяві про  отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено вид господарської діяльності "реалізація (відпуск)";       

          - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  в пункті 3 некоректно зазначено матеріально-технічну базу на вид господарської діяльності "перевезення", відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності "використання".
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЄ ЗДОРОВ'Я - СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії пнадані не у повному обсязі (відсутні довідки про проходження наркологічного огляду та відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю   з   обігу  наркотичних  засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, що ліцензується);           

           -  у п. 3 відомостей про стан матеріально -технічної бази зазначений вид  господарської діяльності "придбання",  який відсутній у п. 2 та заяві про отримання ліцензії.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БІЛЕНЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - у   заяві  про   отримання   ліцензії  не зазначено місце проживання фізичної особи-підприємця;

- у заяві про отримання ліцензії  та у п. 2  відомостей  про стан матеріально-технічної   бази не коректно  зазначені  списки та таблиці наркотичних   засобів  та психотропних речовин;
            - відомості    про   стан    матеріально-технічної    бази    не    підписані    керівником (уповноваженої особи)
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

- наявні розбіжності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази щодо місць провадження діяльності;
          - в п. 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні  дати народження співробітників. 

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


7.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:         

- відомості про дозвіл Національної поліції, не містять повних реквізитів, місце провадження діяльності за адресою м. Павлоград, вул. Соборна, 127   не   погоджено  дозволом  Національної    поліції - надано копії довідок про проходження наркологічного огляду;       

          - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов    (сторінки   не  засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої  особи),

 у п. 5 відсутні дати народження співробітників.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 7