Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 02.03.2023

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

1.  ВОЛИНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІ

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
           - відомості  про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі - відомості   про   стан   матеріально-технічної бази)  не відповідають вимогам Ліцензійних   умов  провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі - Ліцензійні  умови)  (сторінки       відомостей    не   засвідчені    підписом    суб’єкта      господарювання (уповноваженої особи), в пункті 3 не зазначені об’єкти та приміщення, де буде провадитись  господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до зазначених видів господарської діяльності,  в пункті 5 відсутні дати народження осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   і   прекурсорів,  відсутні  реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що  вчинені за межами України.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


 

2.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРІПТА"

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - в заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено місцезнаходження суб'єкта господарювання та код ЄДРПОУ;

          - заява про отримання та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами;

         - документи. що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
          - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності "реалізація(відпуск)",  у пункті 3 відсутній розділ про документ, що підтверджує відомості про доступність місць провадження діяльності для маломобільних груп населення,  в пункті 5 відсутні дати народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; відсутні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України на: Воєводіну І.О. та Островську В.М.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "РЕАГЕНТ"

 

Заява на отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
             - у п. 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначені не повні реквізити відомостей про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції), у п  5    зазначено не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів, у тому числі  тих,  що      вчинені за межами України, наявні розбіжності щодо дати народження Скопець М.В. з довідкою  відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


 

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ"

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         - заява про отримання ліцензії складена не за формою, встановленою Ліцензійними умовами;
          - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п. 5 зазначені не повні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УКРЕКОПРОМ"

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
              - відсутні відомості про дозвіл Національної поліції;

             - довідка про проходження наркологічного огляду на Погорєлова М.А., Майстренка К.Г. не відповідають вимогам п.6 Ліцензійних умов;
            - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), відсутня матеріально-технічна база на вид діяльності "перевезення", у п 5 не зазначені дати народження , та спеціальностіза фахом співробітників, відсутні  реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що  вчинені за межами України; не підтверджено відсутність здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні наведеному у ст. 1 закону України "Про захист економічної конкуренції резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України" у значенні наведеному у ст. 1 Закону України "Про оборону України".
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування. 

6.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується);
           - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), відсутня дата складання, невірно зазначено орган ліцензування,  у пункті 5  відсутні дати народження  у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зазначено неповні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

7.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЯКОВЧУК ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - у п 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначано не повні реквізити документу, що підтверджує відомості  про доступність місць провадження діяльності для маломобільних груп населення, у п 5 не підтверджено відсутність здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні наведеному у ст. 1 закону України "Про захист економічної конкуренції резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України" у значенні наведеному у ст. 1 Закону України "Про оборону України".
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування. 

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЙМЕДІКАЛ»

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - довідки про про проходження профілактичного наркологічного огляду не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов;
           - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у пункті 5  відсутні дати народження  у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в пункті 4  повні реквізити відомостей про дозвіл Національної поліції.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУРОВА ТЕХНІКА"

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - довідки про проходження наркологічного огляду не відповідають п. 6 Ліцензійних умов;
            - у п 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні відомості про дозвіл Національної поліції,  у. п 3 не зазначено адресу місця провадження діяльності, відсутні реквізити документа, що підтверджує право власності, оренди чи інше право користування об’єктами та приміщеннями.
           Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Всього: 9