Звіт про надану публічну інформацію, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області за листопад 2018 року

з 01 по 30 листопада 2018 року

Протягом звітного періоду в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області зареєстровано та опрацьовано 1 запит на інформацію. Запит на інформацію розглянутий та виконаний (задоволений) у встановлений законодавством термін.

 

За формою надходження запит надійшов  - на особистому прийомі.

За категорією запитувачів - від фізичної особи.

За змістом запиту виду інформації - інші види інформації.