Звіт про виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2017 рік

ЗВІТ

про виконання заходів щодо запобігання та виявлення корупції
Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2017 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

 І. Заходи щодо організації виконання доручень Держлікслужби

1.1.

Надання інформацію на виконання доручень, листів Голови Держлікслужби, Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

 

У разі надходження

доручень, листів

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

До Держлікслужби своєчасно надавалась інформація на виконання доручень, листів Голови, Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби (листи № 21/09-17 від 10.01.2017 року; №36/07-17 від 31.01.2017 року;

№ 48/07-17 від 07.02.2017 року; №363/09-17 від 22.11.2017 року)

Зі всіма інформаційними повідомленнями,  роз’ясненнями, що були надіслані Уповноваженим  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби працівники Служби ознайомлені особисто під підпис

1.2.

Оприлюднненя на веб-сторінці Служби Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів за 2016 рік

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

05 січня 2017 року на веб-сайті Служби оприлюднений звіт про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області за 2016 рік

 ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції 

2.1.

Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій

 

Січень – квітень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

10.03.2017 року було проведено тренінг з суб’єктами декларування Служби, щодо правильності та чіткості заповнення е-декларацій. Протягом січня-березня 2017 року державним службовцям надавалися

індивідуальні консультації щодо порядку заповнення електронних декларацій

2.2.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» на  веб -  сторінці Служби

 

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст - юрисконсульт

На веб- сторінці Служби у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщується необхідна інформація

 ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1.

Затвердження переліку посад державних службовців Служби, які працюють у сферах де існує високий ризик прояву корупції

 

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст - юрисконсульт

Начальником служби 05 січня 2017 року був затверджений Перелік посад державних службовців з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

3.2.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2018 рік

Грудень

Керівництво Служби, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст - юрисконсульт

Розроблений  та 29 грудня 2017 року начальником служби затверджений План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області на 2018 рік . План заходів розміщений на офіційному веб-сайті Служби

3.3.

Здійснення заходів щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження

Постійно

Керівництво Служби, конкурсна комісія Служби, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Наказом Служби від 25.10.2017 № 37 - ОС оголошено конкурс на зайняття посад державної служби: головного спеціаліста з питань персоналу та головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку та економіки, а також затверджено умови проведення конкурсу. Протоколом № 1 засідання конкурсної комісії від 17.11.2017 р. було визнано переможця на зайняття вакантної посади та рекомендовано начальнику для призначення на посаду головного спеціаліста з питань персоналу.

В січні 2017 року державними службовцями Служби складено тест на наявність потенційного/реального конфлікту інтересів.

На виконання вимог СОП-18 «Кодекс етики» всі державні службовці Служби заповнили декларації (Ф-18/03). Інспектори Служби додатково заповнили декларації щодо конфлікту інтересів (Ф-18/01) та угоди про конфіденційність (Ф-18/02). Інформація про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Правилами етичної поведінки державних службовців міститься в особових картках

3.4.

Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

За необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

Наказом Служби від 07.12.2017 року № 43 - ОС розпочато перевірку передбачену Законом України «Про очищення влади» та визначено відповідального за проведення перевірки.

До Міністерства юстиції України надіслано повідомлення про початок проходження перевірки. До Рожищенського відділення Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області було надіслано запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

 IV.             Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1.

Розгляд повідомлень, що надходять від громадян, суб’єктів господарювання та інших структур, а також інформації із засобів масової інформації щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних діянь

 

По мірі надходжень

Керівництво Служби, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлень, від громадян, суб’єктів господарювання та інших структур, а також інформації із засобів масової інформації щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних діянь  протягом року не надходило

4.2.

Оприлюднення інформації  на  веб -  сторінці Служби  про вжиті заходи, щодо запобігання та протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

По мірі надходження

Керівництво Служби, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст - юрисконсульт

У 2017 році осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не встановлено

4.3.

У випадку відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців керуватись Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади» та іншими нормативно – правовими актами у сфері запобігання корупції

По мірі проведення конкурсів

Керівництво Служби, конкурсна комісія Служби, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У 2017 році проведено один конкурс на заміщення вакантних посад

4.4.

Організація своєчасного подання державними службовцями Служби електронних декларацій за 2016 рік

 

До 1 квітня 2017 р.

Керівництво Служби,

головний спеціаліст з управління персоналом, головний спеціаліст – юрисконсульт

Протягом березня 2017 року 8 суб’єктів декларування Служби та два працівники що звільнились у 2016 році подали електронні декларації за 2016 рік.

Також електронні декларації за 2016 рік.було подано  2 кандидатами на заміщення вакантних посад та 1 переможцем конкурсу

4.5.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у який така

декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснено перевірку  10 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування

4.6.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Постійно 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Проведено перевірку фактів своєчасності подання декларацій. Всіма суб’єктами декларування своєчасно подано відповідні види декларацій

 V. Взаємодія з громадськістю з реалізації  державної антикорупційної політики

5.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно  

Керівництво Служби, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

З питань запобігання та виявлення корупції Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Служби співпрацює з Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби. 24.11.2017 р.державні службовці Служби прийняли участь у семінарі, організованому НАЗК на тему «Конфлікт інтересів» попередньо пройшовши тестування із зазначеної теми

5.2.

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

Постійно 

Керівництво Служби

Протягом року звернень від громадян, які б повідомляли про корупційні дії посадових осіб Служби не надходило

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції                                                                                                                     І. Вараніцька