Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 13.04.2023

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОХІМ-ПРОМ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання ліцензії містить зайву інформацію;
           - відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі - відомості   про   стан   матеріально-технічної бази) не відповідають формі встановленій  Ліцензійними умовами провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі - Ліцензійні умови).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АГАПІТ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - довідка про проходження наркологічного огляду) на Редько А.М. та Бубук К.В. не відповідають п. 6 Ліцензійних умов;
            - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумерованя та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п.3 не повні реквізити відомостей про  документ. виданий уповноваженим органом, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           -  в заяві про отримання ліцензії та документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії невірно зазначено місцезнаходження суб'єкта господарювання.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


4.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СОЛОЩУК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
         - надано копію довідок про проходження наркологічного огляду;
         - відомості    про    стан    матеріально-технічної     бази    не   відповідають   вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п. 4 зазначені не повні відомості про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - дозвіл Національної поліції),  у п 5  зазначені не повні  реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - у пункті 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня дата народження осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;                

- документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування. 

6.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - найменування суб'єкта господарювання не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

          -  у відомостях про стан матеріально-технічної бази у п.3 зазначено неповні реквізити   документу, що підтверджує  відомості   про    доступність     місць    провадження     господарської     діяльності       для маломобільних груп населення, в пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності "реалізація (відпуск)",  в пункті 4 зазначені неповні реквізити дозволу Національної поліції,  у п. 5 відсутня дата народження та зазначено неповні реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних  речовин і прекурсорів, у тому числі  тих,  що      вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


7.  ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАБАРНИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - у пункті 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначено неповну дату народження осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


Всього: 7