Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 25.05.2023

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

1.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА НАДІЯ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:

- у заяві про отримання ліцензії невірно зазначено організаційно-правову форму суб'єкта господарювання;

- надано копії довідок про проходження профілактичного наркологічно огляду на: Мартинюк В.П., Мосейчук Д.М., Суша С.М., Федченкова К.В.;

– у відомостях про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази) не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I перелік  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затвердженого постановою Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі - Ліцензійні умови) (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи); у п.3 зазначено неповні реквізити документу, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення; у пункті 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази наявна некоректна інформація про осіб, що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

2.  ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЕВ"

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі (відсутній опис документів, (додаток 2) у двох примірниках;

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають встановленій формі та вимогам Ліцензійних умов (у пункті 3 відсутній абзац про документ, що підтверджує  відомості про доступність  місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення), у пункті 5 відсутня дата народження осіб що мають або будуть мати доступ до роботи, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДХЕЛСІ»

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

4.  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФЕСОРСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ"

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

- у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази не повні реквізити висновку, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

- у пункті 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції;

- у п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази не вказана дата народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- відсутні довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «А. М. В. КАРПАТИ»

 

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- у заяві про отримання ліцензії відсутнє місцезнаходження юридичної особи;

- відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

- надано копії довідок про проходження профілактичного наркологічного огляду, що не відповідають пункту 6 Ліцензійних умов;

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи) та містять некоректну нумерацію);

- у п. 5 зазначені неповні  реквізити відомостей про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;

- відсутня інформація щодо відсутності здійснення контролю за діяльність суб'єкта господарювання у значенні, наведенному статті 1 ЗУ "Про захист економічної конкуренції.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають п. 6 Ліцензійних умов, відсутній орган ліцензування, підпис суб’єкта господарювання (уповноваженої особи) та дата складання;

- відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується;

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані та не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п. 3 некоректно зазначено матеріально-технічну базу на види господарської діяльності, що буде там провадитись, відсутня матеріально- технічна база на вид господарської діяльності "перевезення".

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  СКОРОМНИЙ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- у заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази не вірно зазначені списки та таблиці підконтрольних речовин;

- відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають вимогам Ліцензійних умов (відсутній підпис суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).

Запропонувати  привести  діяльність у відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

8.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ТА ЛАБОРАТОРНОГО СУПРОВОДУ "БІОЛАЙТС"

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- у заяві про отримання ліцензії  відсутній  підпис суб’єкта господарювання (уповноваженої особи)  та дата складання.

Запропонувати  привести  діяльність у відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

9.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "УКРПРОМУПРОВАДЖЕННЯ ЛТД"

 

Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- у заяві про отримання ліцензії не вказано ЄДРПОУ юридичної особи;

 - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (пункт 4 відомостей щодо наявності дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів вказаний двічі).

 Запропонувати  привести  діяльність у відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування

 

Всього: 9