Звіт про виконання Плану антикорупційних заходів за 2017 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області

 

Звіт

про виконання Плану антикорупційних заходів за 2017 рік у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області

 

Протягом звітного періоду завдання, які доводилися Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби виконувались вчасно та на належному рівні. Були ретельно опрацьовані всі методичні рекомендації з питань запобігання та виявлення корупції, що надавались Держлікслужбою.

В Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернігівській області (далі – Служба) проведена оцінка корупційних ризиків, звіт надано Держлікслужбі для включення до Антикорупційної програми Держлікслужби.

Протягом  2017 року  працівники Служби приймали активну участь у навчальних відео-конференціях та тренінгах організованих Держлікслужбою щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції” і порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю. Також працівники Служби прийняли участь 22.11.2017 року у семінарі-тренінгу щодо роз'яснення законодавства про конфлікт інтересів для державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, посадових осіб юридичних осіб публічного права в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії, який проводило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Службі проводилась робота, спрямована на запобігання корупції, шляхом планування і проведення навчань та роз’яснювальної роботи безпосередньо серед працівників Служби щодо застосування та дотримання положень антикорупційного законодавства. Всі заходи по проведенню навчань проводились регулярно, відповідно до плану. Заняття протоколюються, під особистий підпис працівників.

В Службі всі працівники отримали ЕЦП, довідки про заробітну плату за 2016 рік. Організовано контроль за вчасним поданням декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру посадовими особами Служби та перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку. Всі працівники подали декларації вчасно.

Також всіма працівниками Служби були подані декларації щодо відсутності (наявності) конфлікту інтересів. Відповідно до декларацій відсутній реальний та наявні два потенційних конфлікти інтересів, керівництвом вжито необхідних заходів щодо недопущення в даних держслужбовців реального конфлікту інтересів.

Всі працівники Служби (інспекторський склад) 03.11.2017 підписали Кодекс етики інспектора та Угоду про конфіденційність.

В актуальному стані підтримується розділ “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби, забезпечується його інформаційне наповнення.

На вході до Служби наявна скринька для подачі скарг на корупційні дії, стенд з контактними даними спеціально уповноважених органів з питань запобігання корупції, уповноважених осіб Держліслужби та Служби, а також наявний для широкого загалу примірник Закону України «Про запобігання корупції».

Розроблений та затверджений План заходів щодо запобігання корупції в Службі на 2018 рік.

Протягом 2017 року не було виявлено випадків порушення антикорупційного законодавства посадовими особами структурних підрозділів Служби.

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт                                                                                                          Н.В. Кметь