Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 08.06.2023

 

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

                   

1. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАВРОЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ

 

 

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:

 - заява про отримання ліцензії не відповідає встановленій формі  Ліцензійних умов провадження   господарської діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I перелік  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затвердженого постановою Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі - Ліцензійні умови);

 - відомості про стан матеріально-технічної бази  та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази) не відповідають встановленій формі Ліцензійних умов.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

                   

Реєстраційний номер заяви від 01.06.2023 №400/23

 

 

2. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МИРГОРОДВОДОКАНАЛ» МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

              Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у зв’язку з тим, що:

             подані документи оформлені з порушенням вимог, а саме:
              - наявна розбіжність у видах господарської діяльності між заявою про отримання ліцензії та відомостями про стан матеріально-технічної бази;
              - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають п. 6 Ліцензійних  умов (відсутній підпис суб’єкта господарювання (уповноваженої особи);

              - у п. 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня дата народження  Швайка С.О.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

   

Реєстраційний номер заяви від 05.06.2023 №406/23

   

3. ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ"

   

 

  Заява на видачу ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у зв’язку з тим,                        що подані документи оформлені з порушенням вимог, а саме:          

              - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання         (уповноваженої особи);                                      

              - у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня інформація про документ, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;                                     

              - у пункті 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні відомості щодо наявності дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;                                       

              - у п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази не вказана дата народження Швидкова О.І., Кузишин Н.П., Бойко О.І., Стефанишин П.Д., Кос Ю.В.,
- наявні розбіжності у датах народження зазначених у відомостях про стан матеріально-технічної бази та довідках про проходження наркоогляду: Слижук Д.П., Сапіжак М.І., Боцула В.І.;                                                     

              - відсутні довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров'я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України: Яремійчук В.Д., Савчук Р.М., Ульянова О.М., Івасів Г.В., Кушнір Н.В., Канюк С. В., Шовгенюк Х.А., Присяжнюк А.І., Лавришин М.В., Швидкова О.І., Закальницька Г.Б., Кузишин Н,П., Бойко О.І.,Курилів М.П., Гнатів О.П., Яківяк Г.М., Костюк Л.В., Стефанишин П.Д.;                                                       

              - у п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази не вказана дата документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.

Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

   

Реєстраційний номер заяви від 06.06.2023 №411/23

   
     

Всього 3