Звіт щодо виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2022 рік

ЗВІТ

про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області за 2022 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1.

Навчання уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, державних службовців Служби за короткостроковими програмами та/або загальними  професійними (сертифікатними) програмами,  на  курсах підвищення кваліфікації при НАДС, НУ МВС України, НАЗК, МОЗ України, тренінгах, що проводять міжнародні антикорупційні організації тощо

Згідно з планом (графіком) навчань відповідних органів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконано

Участь у навчанні  НАЗК щодо звітуванні  уповноважених  осіб

2.

 

Здійснювати систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, МОЗ України, НАЗК, Держлікслужби стосовно питань запобігання та протидії корупції та інформування про хід їх виконання

У разі

надходження

доручень,

листів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проводиться  постійно

3.

Проведення тренінгів та надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та з інших питань фінансового  контролю

січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

4.

Надавати методичну та консультаційну допомогу працівникам  щодо  роз'яснень положень антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Надання методичної та консультаційної допомоги проводиться  систематично по мірі надходження або створення и актуальної інформації

5.

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції, актуального антикорупційного законодавства з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

6.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції»  веб-сторінки  Служби офіційного сайту Держлікслужби

Постійно

Керівник, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проводиться  постійно

7.

Ознайомлення працівників  Служби з інформацією щодо фактів корупційних діянь, які оприлюднює Національне агентство з питань запобігання корупції

Протягом  року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконується на постійній основі

8.

Доведення до працівників  Служби змін антикорупційного законодавства

При  внесенні змін до антикорупційного

законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконується на постійній основі

9.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконується на постійній основі

10.

Здійснення заходів щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження

Постійно

 

Керівництво Служби, конкурсна комісія, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проводиться  постійно

11.

Проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

За необхідності

Головний спеціаліст з питань персоналу

У звітному періоді відсутня  необхідність перевірки

12.

В установленому порядку, проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних правопорушень

По мірі надходжень

Керівництво Служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді повідомлень щодо причетності державних службовців Служби до вчинення корупційних  правопорушень не надходило

13.

Вживати заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, контролювати дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Служби, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проводиться  постійно

Випадків неповідомлення про конфлікт інтересів не виявлено

14.

В установленому порядку надавати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакансій державних службовців

По мірі проведення конкурсів

Керівництво Служби, конкурсна комісія, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді конкурси не оголошувались

15.

Організація та надання допомоги  в заповненні е - декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, провести перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій , перевірку таких декларації на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення  їх логічного  та арифметичного контролю

Протягом року

(дія воєнного стану)

Керівництво Служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Під час дії воєнного стану не обов’язково подавати  е-декларацію

16.

Організація своєчасного  подання   електронних декларацій за 2022 р.

Протягом року

(дія воєнного стану)

Керівництво Служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Під час дії воєнного стану не обов’язково подавати  е-декларацію

17.

Контроль за поданням електронних декларацій особами, які  звільняються або припиняють діяльність пов’язану з виконанням  функції держави

У разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді  працівники  не звільнялись

18.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Постійно

Посадові особи Служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді не було виявлено/одержано інформацію про корупційні правопорушення

19.

Письмове повідомлення Уповноваженої особа з питань запобігання та виявлення корупції  Держлікслужби  та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді не було виявлено/одержано інформацію про корупційні правопорушення

20.

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді не було виявлено/одержано інформацію про корупційні правопорушення

21.

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

За необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоду перевірки не проводилися

22.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проводиться  постійно

 

23.

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

Постійно

Керівництво Служби Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Складено графік, затверджено та розміщено при вході в приміщення Служби

 

24.

Забезпечувати ефективний доступ до інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», яка становить суспільний інтерес з метою стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері

Постійно

Уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проводиться  постійно

 

25.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на наступний рік

До 28.12.2022

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

План затверджено и розміщено на веб-сторінці Служби