Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 19.06.2023

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про ортимання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКВОДОКАНАЛ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій  Ліцензійними умовами провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого    постановою     Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі - Ліцензійні умови);
            - відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази) не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п.3 відсутній розділ про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення,  у п. 4  не повні реквізити  відомостей про Дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – дозвіл Національної поліції), у п.5 не зазначена дата документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України, дата народження Мазуренко М.Б. не співпадає з датою народження вказаною у довідці відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних  речовин  і прекурсорів (далі - довідка   про   проходження   наркологічного  огляду).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІІ РІВНЯ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій  Ліцензійними умовами,  відсутні списки і таблиці підконтрольних речовин на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

- надано копії довідок про проходження наркологічного огляду;
            - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання         (уповноваженої особи), у пункті 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності "знищення", відсутні реквізити документу, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення,  у пункті 4 відсутні відомості щодо наявності дозволу Національної поліції.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


3.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРІПТА"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам  Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані).
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІВА»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - у заяві про отримання ліцнзії та в описі документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії невірно зазначено орган ліцензування, найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання не відповідає Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  відсутні види, списки і таблиці підконтрольних речовин на які суб’єкт господарювання має намір отримати ліцензію;

- відсутні відомості про стан матеріально-технічної бази.
            Запропонувати  привести  діяльність у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.


Всього: 4