План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2018 році

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області в 2018 році

 

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1.

Прийняття участі у навчальних семінарах, відео-конференціях уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, та інших територіальних органів щодо роз'яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

Постійно

Головний спеціаліст- юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.


1.2.

 

Прийняття участі у проведені тренінгів уповноваженої особи і з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та :

інших територіальних органів щодо роз’яснення порядку

заповнення електронних декларацій та інших питань

фінансового контролю.

 


Січень - квітень 2018 року


Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.3.

Забезпечення інформаційного наповнення розділу Постійно «Запобігання корупції» офіційного веб-сайту Державної і служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

1.4.

Надавати консультації, щодо роз’яснень положень антикорупційного законодавства працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Головний спеціаліст - юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2. Превентивні антикорупційні заходи

2.1.

Здійснення понередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.2.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.3.

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Головний снеціаліст- юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.4.

Розробка та затвердження Плану заходів щодо занобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

30 грудня

Головний спеціаліст - юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.5.

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

15 січня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Вживати заходи щодо недопущення потенційних чи реальних конфліктів інтересів, що пов'язані з виконанням контролю-дозвільних та господарських функцій.

Постійно

Головний спеціаліст - юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

2.7

Вживати заходи у разі виявлення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути

За потребою

Головний спеціаліст- юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

 

2.8

Участь у експертизі проектів наказів, що розробляються Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Головний спеціаліст - юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання/замовлення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.2.

Перевірка декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку.

10 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань занобігання та виявлення корупції

 

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Постійно

Головний спеціаліст - юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

3.4.

Письмове повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Головний спеціаліст- юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.


3.5.


Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням Голови Держлікслужби (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції».


Постійно


Комісійно; Головний спеціаліст з питань персоналу, Головний спеціаліст - юрисконсульт.

 

4. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Головний спеціаліст - юрисконсульт.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

4.2.

Здійснювати прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.