Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 27.07.2023

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

 

1.  ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:

- відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази) не відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I перелік  наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затвердженого постановою Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі - Ліцензійні умови) (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).

Запропонувати привести діяльність у  відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №7" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), та не відповідають встановленій формі Ліцензійних умов;

- у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально технічна база на види господарської діяльності («використання»);

- у пункті 4 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні відомості щодо наявності дозволу Національної поліції на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

- у п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази  дата народження       Сіманько Л.І.  не співпадає з датою народження вказаною у довідці про проходження наркоогляду;

- у п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази не вказана дата народження працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (Кирпа О.І., Бугайчук В.С., Кравченко С.В.);

- у п.5 відомостей про стан матеріально-технічної бази не зазначена освіта працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов'язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТІНМЕД”

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально технічна база на види господарської діяльності («використання»).

Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

 

4.  ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- наявні розбіжності між відомостями про стан матеріально-технічної бази та заявою про отримання ліцензії щодо адреси місця провадження діяльності;

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають встановленій формі та вимогам Ліцензійних умов (сторінки не пронумеровані);

- у п. 1 відомостей про стан матеріально-технічної бази невірно зазначено  код ЄДРПОУ;

- у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні реквізити документа, що підтверджує право власності, оренди, чи іншого права користування об'єктами та приміщеннями.

Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ОВЕН"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- у заяві про отримання ліцензії та у відомостях про стан матеріально-технічної бази юридична адреса суб'єкта господарювання не відповідає ЄДР.

Запропонувати привести діяльність у відповідність до Закону, Ліцензійних умов та повторно звернутися до органу ліцензування.

 

Всього: 5