Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 10.08.2023

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР „ДОКТОР ДРОГА“»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
            - у заяві про отримання ліцензії невірно зазначений орган ліцензування;
            - у п. 5 відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази)  дати народження Броднікова Ю.С. та Матюшин О.С.  не співпадають з датами народження вказаними у довідках відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - довідка про проходження наркологічного огляду).
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного  переліку,  затвердженого  постановою     Кабінету   Міністрів України від 06.04.2016 № 282 (далі  - Ліцензійні умови) та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТРАНС"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:

- відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами;
           - у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутній розділ про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у п. 4 відсутні дані про Дозвіл Національної поліції, у п.5  не зазачена дата документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №7" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами;
         - у п.3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально технічна база на вид господарської діяльності «використання», у пункті 4 відсутні відомості щодо наявності дозволу Національної поліції на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у п.5 не зазначена освіта працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання ліцензії складена не за формою встановленою ліцензійними умовами;
           - у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутній розділ  про документ, що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у п. 4 відсутня інформація про дозвіл Національної поліції, у п.5 зазначена не повна інформація про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД-АТЛАНТ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - надано копії довідок про проходження профілактичного наркологічно огляду.            

         Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

6.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИВАТНА КЛІНІКА "ХІЛІНГ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей не пронумеровані та  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи).

Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

7.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОСНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної  особи для зайняття діяльністю з   обігу   наркотичних   засобів,   психотропних
речовин і прекурсорів, що ліцензується);
           - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами та вимогам Ліцензійних умов (сторінки відомостей  не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  у п. 3 відсутня матеріально-технічна база на "перевезення".

-  відсутні довідки про проходження наркологічного огляду на Кінаха Ю.В. та Гладун О.О.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 7