Залишені без розгляду до засідання робочої групи від 28.09.2023

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А7234

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон) у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій Ліцензійними умовами;
          - відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі – відомості  про стан матеріально-технічної бази) не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,     включених    до     зазначеного     переліку,     затвердженого     постановою Кабінет   Міністрі   України  від 06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні  умови) (перша сторінка відомостей не засвідчена підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п.5  дата народження Гаєвської Л.Д.  не співпадає з датою народження зазначеною  у копії довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі – довідка про проходження наркологічного огляду), не зазначена освіта працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,   не зазначена дата документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;
          - документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутні довідки про проходження наркологічного огляду).
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази неповністю зазначено місцезнаходження суб'єкта господарювання, невірно зазначено вид господарської діяльності "реалізація (відпуск)", не зазначені списки та таблиці на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію;
            -  відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають  вимогам Ліцензійних умов (сторінки не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи), у п. 3 відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності "використання",  відсутні повні реквізити  документа, виданого уповноваженим органом (для закладів охорони здоров’я), що підтверджує відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення, відсутні відомості щодо наявності дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, відсутні повні реквізити  документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРАТІВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ " ОРАТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - у заяві про отримання ліцензії не зазначені  види господарської діяльності та списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, не повністю зазначена адреса місця провадження діяльності;
          - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають  вимогам Ліцензійних умов   (сторінки відомостей не засвідчені підписом суб’єкта господарювання (уповноваженої особи),  у п. 2 не зазначені  види господарської діяльності та списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію, у п. 3 відсутні реквізити, документу що підтверджує відомості про доступність місць провалдження господарської діяльності для маломобільних груп населення, у п.  4 відсутні відомості про дозвіл Національної поліції, у п 5.зазначена не повна інформація про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України, не зазначені дати народження працівників, які за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, (Карасюк Г.Д., та Дяченко О.М.),  наявні розбіжності між довідкою про проходження наркологічного огляду у ПІБ Матвіяшин В.В., не зазначено відомостей щодо відсутності здійснення контролю за діяльністю у значенні, наведеному у статті 1 Закону Україн  " Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, гнаведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЄЛИСЕЙ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутня матеріально-технічна база на вид господарської діяльності "перевезення".
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОСНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - відомості про стан матеріально-технічної бази не  відповідають формі встановленій  Ліцензійними  умовами,  у  п. 3 відсутня  матеріально-технічна  база на    "перевезення"; 

-  Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані не у повному обсязі (відсутні довідки про проходження наркологічного огляду на Ковальська Н.О. та Гладун О.О.)  
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.


6.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОЗНЕСЕНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази  складені не за формою встановленою Ліцензійними умовами;
           - відсутні відомості про дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
            Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 6