Зміни до пункту 5 наказу МОЗ України від 21 серпня 2023 року № 1495 «Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 10 серпня 2023 року»

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі – Служба) інформує, що наказом МОЗ України від 30.09.2023 № 1717 внесено зміни до пункту 5 наказу МОЗ України від 21 серпня 2023 року № 1495 «Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 10 серпня 2023 року», а саме «У пункті 5 наказу МОЗ України від 21 серпня 2023 року № 1495 слова та цифри «з 01 жовтня 2023 року» замінити на «з 08 жовтня 2023 року»

Цей наказ набирає чинності з наступного дня після офіційного оприлюднення.

З наказом можна ознайомитися за посиланням https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-30092023--1717-pro-vnesennja-zmini-do-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorovja-ukraini-vid--21-serpnja-2023-roku--1495-pro-zatverdzhennja-perelikiv-likarskih-zasobiv-i-medichnih-virobiv-jaki

Офіційний лист