Мобілізація–2023: межі придатності до військової служби розширено

Наразі питання придатності до військової служби за станом здоров’я є найбільш актуальним у зв’язку з прийнятими нещодавно нормативними актами: про перевірку виданих після початку війни рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) та про новий перелік хвороб для оцінки придатності до військової служби.

Для визначення статусу придатності до військової служби потрібно пройти медичний огляд у ВЛК.

13 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК, ухвалених з 24 лютого 2022 р., яким вводиться в дію Рішення Ради націо­нальної безпеки і оборони України (РНБО) від 30.08.2023 р. «Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» про перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальної експертизи (МСЕК) та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Відповідно до п. 3 цього рішення МОЗ України, Міністерству оборони України, Міністерству цифрової трансформації України, Генштабу Збройних сил України, Національної служби здоров’я України (НСЗУ), головам обласних, Київської міської державної адміністрацій доручено в тижневий термін ужити вичерпних заходів щодо вдосконалення системи здійснення медичних оглядів (зокрема допризовників, призовників та військовозобов’язаних) ВЛК ЗСУ, насамперед позаштатними постійно діючими ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК).

Розглянемо, якими повноваженнями наділені ВЛК, якими критеріями вони повинні керуватися при визначенні статусу певної особи щодо придатності до військової служби та чи можливо оскаржити їх рішення в суді.

Військово-лікарська експертиза: функції та завдання

Відповідно до ч. 10 ст. 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров’я, прийняття на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів для визначення ступеня придатності до військової служби та визначення ступеня придатності льотного складу до льотної роботи наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 р. № 402 затверджено Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України (далі — Положення № 402).

Згідно з Положенням № 402 військово-лікарська експертиза (ВЛЕ) — це:

Результати медичного огляду оформлюють шляхом винесення письмового висновку (постанови).

Отже, ВЛЕ визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військово­службовців та військовозобов’язаних, установлює причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військово­службовцям.

Під придатністю до військової служби мається на увазі такий стан здоров’я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов’язки з конкретної військової спеціальності у ЗСУ та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Відповідно статус «непридатний до військової служби» означає, що людина за станом здоров’я не має можливості проходити військову службу в ЗСУ.

Під час проходження медичного огляду призовник (допризовник) може додатково надавати медичні документи щодо стану свого здоров’я. Дані, вказані в додатково наданих призовником (допризовником) медичних документах, мають бути враховані лікарями під час формування висновку про придатність до військової служби за станом здоров’я та внесені до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Призовникам, яких визнано під час медичного огляду тимчасово непридатними за станом здоров’я до військової служби, надається відстрочка від призову на строкову військову службу на термін до 1 року. Після закінчення зазначеного строку здійснюється повторний медичний огляд.

Загалом за результатами проведеного медичного огляду призовників ВЛК ухвалює одну із постанов:

1) придатний до військової служби;

2) тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування в певному закладі охорони здоров’я (орієнтовний строк лікування);

3) потребує направлення на додаткове медичне обстеження та проведення повторного медичного огляду на певну дату;

4) непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

5) непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку (п. 2.9 розділу ІІ Положення № 402).

Постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК. Постанову ВЛК вносить лікар — член призовної комісії до облікової карти призовника (картки медичного огляду призовника на збірному пункті).

Постанови ВЛК ухвалюють на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (далі — Розклад хвороб) (додаток 1 до нього), пояснень щодо застосування статей цього розкладу хвороб (додаток 2) та таблиць додаткових вимог до стану здоров’я (додаток 3).

Пунктом 2.1 розділу І Положення № 402 передбачено, що для проведення ВЛЕ створюються ВЛК, штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).

Організація ВЛЕ у Збройних силах України відповідно до підпункту 2.3.3 п. 2.3 розділу І Положення № 402 покладено на Центральну військово-лікарську комісію (ЦВЛК).

На неї також покладено ухвалення та перегляд постанов ВЛК про ступінь придатності до військової служби.

Згідно з п. 2.7 розділу ІІ Положення № 402, під час огляду призовників лікарі визначають стан їх здоров’я та ступінь придатності до військової служби. При цьому враховують характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх розвитку, функціональних порушень, а також освіту, спеціальність, фактичну працездатність оглянутого та вимоги, які встановлює військова служба до стану здоров’я у тому чи іншому виді Збройних сил України, роді військ.

Наказом від 18.08.2023 р. № 490 Міністерство оборони внесло зміни до Положення № 402 — ним оновлено перелік хвороб для оцінки придатності до військової служби.

Відтепер призвати можуть військовозобов’язаних з наступними хворобами:

Остаточний діагноз, або Чи може суд переглянути рішення ВЛК?

Як було зазначено вище, призовники підлягають медичному огляду, при цьому кожен лікар комісії записує в облікову картку призовника висновок про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до строкової військової служби, відповідну статтю розкладу хвороб, дату огляду, підписує висновок із зазначенням свого прізвища та ініціалів і скріплює особистою печаткою. За результатами медичного огляду лікар — член призовної комісії ухвалює підсумкове рішення щодо придатності призовника за станом здоров’я до військової служби та служби в тому чи іншому роді військ, що скріплюється його підписом та особистою печаткою.

Як визначено п. 3.8 глави 3 розділу ІІ Положення № 402, постанови ВЛК ТЦК оформлюють довідкою ВЛК у двох примірниках, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК і дійс­на протягом 6 міс з дня медичного огляду. Копія довідки видається на руки особі, яка пройшла медичний огляд.

Отже, саме цю довідку зазвичай намагаються оскаржити в суді призовники та військовослужбовці, не згодні з її висновками.

Практика подання позовів про визнання протиправними дій ВЛК та скасування їх постанов уже досить багата, однак результати судових розглядів таких справ зазвичай зводяться до того, що у разі сумніву щодо правильності висновку ВЛК (певної військової частини або ТЦК) громадянин має право звернутися до регіональної або ЦВЛК для його перегляду. Водночас тільки постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Зі свого боку, надання оцінки діагнозу військово­зобов’язаного щодо того, чи підпадає він під дію статей Розкладу хвороб, виходить за межі судового розгляду. Крім того, у Положенні № 402 не визначено порядку оскарження довідок позаштатної ВЛК певної військової частини або ТЦК.

Важливо: Верховний Суд України у постановах від 13.06.2018 р. у справі № 806/526/16 та від 12.06.2020 р. у справі № 810/5009/18 зазначив: «у межах адміністративного процесу суд не має права надавати оцінку професійним діям конкретних лікарів — членів ВЛК при застосуванні ними відповідних методів огляду позивача, дослідженні медичної документації, визначенні діагнозів та відповідності їх конкретній статті Розкладу хвороб, оскільки це потребує спеціальних знань у медичній галузі».

Розглядаючи спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд має право перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури його прийняття. Однак він не може надавати власну оцінку підставності ухвалення певного висновку ВЛК — оскільки суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері, тож оцінка висновку ВЛК виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права.

Наприклад, можна оскаржити довідку ВЛК, якщо в карті обстеження та медичного огляду особи відсутні дані аналізів або висновок одного з спеціалістів — відповідно до п. 6.8. глави 6 розділу II Положення № 402 огляд військовослужбовців обов’язково здійснюється хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом (військовослужбовців — жінок — гінекологом), а за медичними показаннями — лікарями інших спеціальностей. Обов’язково повинні бути загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, флюорографічне дослідження органів грудної клітки.

Отже, питання визначення наявності або відсутності певного діагнозу у позивача та його придатності (непридатності) до військової служби за результатами медичного обстеження є дискреційними повноваженнями ВЛК і суд не має права делегувати їх собі.

Тобто у суді оскаржують тільки порушення порядку проведення ВЛК медогляду, а встановлений діагноз — у ВЛК вищого рівня (регіональної або Центральної).

Тому, як свідчать численні приклади з практики, зазвичай позивачам не вдається довести, а судам — встановити протиправність рішень ВЛК щодо неналежного проведення медичного огляду військовозобов’язаного щодо його придатності до військової служби за станом здоров’я у воєнний час.

Ніхто не винуватий, але що робити?

Щодо можливості військовослужбовця повноцінно пройти (повторне) обстеження та в разі потреби отримати медичну допомогу, йому потрібно звернутися до командування своєї військової частини з рапортом про повторне проходження ВЛК, оскільки, на його думку, попереднє медичне обстеження проведено формально і медичні висновки не відповідають стану його здоров’я.

Водночас спеціальне законодавство, яке регулює порядок проходження військової служби, не містить положень щодо порядку та строку розгляду рапортів військовослужбовців, у зв’язку із чим підлягають застосуванню загальні норми, зокрема положення Закону України «Про звернення громадян», згідно з яким звернення розглядають і вирішують у термін не більше 1 міс від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Зі свого боку, командир відповідної військової частини має лише 1 варіант правомірної поведінки — видати своєму підлеглому направлення на проведення лікарської (військово-лікарської) експертизи з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

Що стосується проходження медичного огляду призов­ником, який знає про наявність у нього певних хвороб, через які він не може нести військову службу за станом здоров’я, він повинен відразу подати до ВЛК ТЦК відповідні медичні документи — їх подання після проведення медичного огляду не буде підставою для перегляду висновку ВЛК про придатність до служби.

Також у зв’язку зі змінами до Положення № 402 щодо оновлення Розкладу хвороб, слід зауважити, що якщо раніше ВЛК могла довільно вказати у висновку, які види служби та роботи протипоказані обмежено придатній до служби особі, то відтепер ВЛК має вказати, якою конкретною військовою спеціальністю особа може займатися. Отже, обмежено придатні військовослужбовці, якщо їм дозволяє стан здоров’я, можуть виконувати завдання навіть на передовій.

Ірина Кириченко,
адвокат