Аналітична довідка про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області у ІІІ кварталі 2023 року

На виконання наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 29.12.2016 року № 10-Адм (зі змінами) «Щодо звітності про стан роботи зі зверненнями громадян», виконання Указу Президента України від 07.02.2008р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до врядування» Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області (далі – Служба) надає інформацію про звернення та скарги громадян, які надійшли до Служби у ІІІ кварталі 2023 року.

У ІІІ кварталі 2023 року до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області надійшло 1 звернення.

У порівнянні з ІІІ кварталом 2022 року кількість звернень не змінилась.

І. Основні питання, що порушуються у зверненнях:

У ІІІ кварталі 2023 року у зверненні порушено питання обігу лікарських засобів.

ІІ. Характеристика звернень:

За формою надходження:

від органів влади.

За ознакою надходження:

звернення первинне.

За видами:

скарга.

За статтю авторів звернень:

автор звернення жіночої статі.

За суб’єктом:

індивідуальне.

За типом:

усне.

За категоріями авторів звернень:

не визначено.

За соціальним станом автора звернення:

не визначено.

За результатами розгляду:

дано роз’яснення.

Подальше удосконалення роботи зі зверненнями громадян, забезпечення їх всебічного розгляду, розв’язання порушених у них проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян знаходиться на постійному контролі і є одним з пріоритетних напрямків роботи.