Протокол засідання робочої групи від 19.10.2023

Перелік

суб'єктів господарювання, за заявами яких пропонується

анулювати ліцензій на право здійснення господарської діяльності з

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

Анулювати ліцензію, видану Державною службою України з лікарських засобів та  контролю за наркотиками на підставі наказу від 12.08.2022 № 1979 на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України прекурсорів (список 2 таблиця ІV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, за заявою ліцензіата.

Всього: 1