Щодо забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень аптечних закладів

Відповідно до абзацу п’ятого п. 165 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (далі - Ліцензійні умови), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами: забезпечує створення необхідних умов для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.  Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та п.2 Постанови КМУ від 30.11.2016 №929 установлено, що строк, протягом якого суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами до набрання чинності постановою, зобов’язані були привести свою діяльність у відповідність із абзацом п’ятим пункту 165 Ліцензійних умов, протягом одного року з дня набрання чинності постановою.  

Разом з тим, 1 квітня 2019 року набули чинності  ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Тобто, з 1 квітня 2019 року усі аптеки та їх структурні підрозділи повинні відповідати нормам щодо обов’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для маломобільних груп населення, у відповідності доДБН В.2.2-40:2018, зі змінами, зокрема, в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень аптечних закладів.

У зв’язку з цим, Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області наголошує на неухильному дотриманні вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зокрема, в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень аптечних закладів.