Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області за 2018 рік

На  виконання  вимог Закону  України  «Про  звернення  громадян», Указу  Президента  України  від  07.02.2008 р. № 109/2008 «Про  першочергові заходи  щодо забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»  та  наказу  Держлікслужби  від  29.12.2016 року № 10-Адм «Щодо звітності про стан роботи зі зверненнями громадян» було проаналізовано роботу зі зверненнями  громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області у 2018 році. 

За 2018 рік до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області надійшло 2 звернення від громадян, що свідчить про значне зменшення звернень громадян у порівнянні з 2017 роком (за 2017 році – 9 звернень).

 

 

І. Характеристика звернень.

 

  1. 1. За формою надходжень звернень:

від громадян на особистому прийомі – 1 (50%)

через органи влади (від Держлікслужби) - 1 (50%)

  1. За ознакою надходження:

первинне – 2 ( 100%)

  1. За видами:

    заява – 1 (50%)

    скарга - 1 (50%)

  1. За статевим розподілом авторів звернень:

    чоловіча – 1 (50 %)

    жіноча – 1 (50 %)

 

  1. За суб’єктом:

індивідуальні - 2( 100%)

  1. За типом:

лист - 2 ( 100%)

  1. За категоріями авторів звернення:

інші – 2 (100 %)

  1. За соціальним станом  авторів  звернення:

    пенсіонер -  1(50%)

інші - 1( 50%)

  1. За результатами розгляду:

надано роз’яснення - 2( 100%)

 

ІІ. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян:

охорона здоров’я – 2 (100%)

 

ІІІ. Додаткові питання, що порушуються у зверненнях громадян:

 

Звернення громадян, які надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області, розглянуто  у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на  письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, своєчасне реагування на проблемні питання, порушені у зверненнях громадян, виявлення причин, що породжують їх надходження, усунення наявних порушень і недоліків із заявлених питань залишаються  пріоритетними в  діяльності Державної служби  з  лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області. На апаратних нарадах територіальної Служби аналізується  стан розгляду звернень громадян, дотримання термінів розгляду, надання обґрунтованих відповідей на звернення.

Державною службою з  лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області вживаються заходи, спрямовані на поліпшення інформованості населення про організацію роботи зі зверненнями громадян шляхом розміщення у засобах масової інформації роз’яснень щодо можливості захистити власні права у разі придбання сумнівних щодо якості лікарських засобів.

Спеціалісти  Служби  і  надалі  забезпечуватимуть  неухильне  виконання  Закону  України  «Про звернення  громадян» щодо  об’єктивного, всебічного та  своєчасного  розгляду  звернень громадян, конкретного їх вирішення, проводитимуть  постійну  роботу з метою  якісного задоволення  потреб  і  запитів  громадян.