ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Держлікслужба нагадує суб’єктам господарювання, що 09 жовтня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2023 року № 809 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

Слід звернути увагу, що у зв’язку з набранням чинності вищезгаданої постанови здобувачі ліцензії та ліцензіати подають до Держлікслужби відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 5 (в редакції Постанови КМУ від 04.08.2023 № 809).

Також, інформуємо, що затверджена форма відомостей про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (додатку 5) розміщена на вебсайті Держлікслужби в розділі «Оптова та роздрібна торгівля лікарських засобів» у підрозділі «Шаблони та зразки документів».