До уваги суб’єктів господарювання щодо використання факсиміле!

Документи, що складаються здобувачем ліцензії та ліцензіатом викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії, ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, зокрема підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Відповідно до частини третьої ст. 207 Цивільного кодексу України використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів, або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами.

Використання факсиміле при підписанні заяв щодо ліцензування господарської діяльності, не передбачено чинним законодавством, а випадок його застосування за письмовою згодою сторін у даному випадку не застосовується.

Таким чином, використання факсиміле при поданні до Держлікслужби документів у зазначених випадках, не допускаються.

Окремо зауважуємо, що копії документів (в тому числі кольорові), що подаються до Держлікслужби здобувачем ліцензії та ліцензіатом, до розгляду не приймаються.