ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби

з лікарських засобів та контролю

за наркотиками

в Івано-Франківській області

_______________ Надія ШПУР

«22» грудня  2023 року

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів

 та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2024 рік

 

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

1

2

3

4

1

Участь у навчальних заходах щодо антикорупційного законодавства та електронного декларування, які проводитимуться Нацдержслужбою, НАЗК, НУ МВС України Держлікслужбою, та іншими акредитованими навчальними закладами

Згідно плану (графіку) відповідних органів

Начальник служби, працівники Служби

2

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», постійний контроль змін в антикорупційному законодавстві та ознайомлення працівників Служби з цими змінами

Протягом року  (відповідно до плану навчань)

Заступник начальника служби-начальник відділу

3

Проведення оперативних нарад з працівниками Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями покладених на них завдань та обов’язків  

Протягом року 

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

4

Проведення навчань з декларантами Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та з інших питань фінансового контролю

Січень

Заступник начальника служби-начальник відділу

5

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо антикорупційного законодавства

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

6

Надання пропозицій до антикорурупційної програми, опрацювання можливих корупційних ризиків у діяльності Служби та заходів з їх усунення(мінімізації)

За необхідності

Заступник начальника служби-начальник відділу

7

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу, головний спеціаліст з питань персоналу

8

Забезпечення здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

9

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників Служби щодо своєчасного подання е-декларацій шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснення контролю за їх поданням

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

10

Своєчасне подання е-декларацій шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

У визначений законодав-ством термін

Суб’єкти декларування

11

Здійснення перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку

У визначений законодав-ством термін

Заступник начальника служби-начальник відділу

12

Забезпечення інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання електронних декларацій

Під час звільнення

Заступник начальника служби-начальник відділу

13

Перевірка електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларацій

Заступник начальника служби-начальник відділу

14

Забезпечення дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

15

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, забезпечення співпраці з викривачами та дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством

Протягом року

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

16

Забезпечення вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

У разі виявлення порушень

Начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

17

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

У разі виявлення порушень

Заступник начальника служби-начальник відділу

18

Взаємодія з працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Заступник начальника служби-начальник відділу

19

Розробка, затвердження та оприлюднення Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області на 2025 рік

До 30 грудня

Заступник начальника служби-начальник відділу

20

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області за 2023 рік

До 15 березня

Заступник начальника служби-начальник відділу

21

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному сайті, кутка запобігання корупції

Постійно

Заступник начальника служби-начальник відділу

22

Своєчасне звітування про роботу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції шляхом заповнення форми звіту на веб-сайті НАЗК

В термін, визначений НАЗК

Заступник начальника служби-начальник відділу

 

 

Заступник начальника служби-

начальник відділу,

уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                                                                 Світлана ПОДОРОЖНА