Оцінювання результатів службової діяльності в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області

В Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у період з 23 жовтня по 24 жовтня 2018 року проведена процедура оцінювання результатів службової діяльності (далі – оцінювання) державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.

Метою оцінювання було визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні.

Оцінювання проводилось з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності державного службовця.