Звіт про виконання Плану заходів роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2023 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітки про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня  

1.1

Забезпечити гарантії незалежності уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції від впливу чи втручання у його роботу, під час здійснення ним своїх повноважень.

постійно

Начальник Служби

Виконано.

Гарантії незалежності забезпечено шляхом створення відповідних умов для здійснення функцій уповноваженої особи, недопущення втручання та впливу на її роботи посадових осіб служби та інших осіб.

1.2

Забезпечити здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

У зв’язку із набранням чинності 12 жовтня 2023 року Закону України № 3384-IX від 20.09.2023 року, в тому числі щодо відновлення заходів передбачених Законом України «Про очищення влади», 14.12.2023 року розпочато перевірку головного спеціаліста Сектору бухгалтерського обліку та економіки Служби (прийнята на посаду протягом дії воєнного стану) шляхом направлення відповідних запитів до НАЗК та до Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, відповідне повідомлення про початок перевірки та додатки до нього розміщені на офіційній сторінці Служби.

1.3

Забезпечити виконання заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171. 

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року призначень на посади які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015   № 171 не було.

1.4

Дотримуватись вимог фінансового контролю при  заповнені на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”, щодо себе та членів своєї сім’ї.

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Суб’єкти декларування – працівники Служби

Виконано.

Протягом звітного періоду суб’єктами декларування Служби подано щорічні електронні декларації за 2021 та 2022 роки, також трьома особами що звільнилися протягом 2021-2023 року подані декларації після звільнення. 1 особу що звільнилася та перебуває за межами України повідомлено про необхідність подання даного виду декларації. 

1.5

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”.

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Протягом лютого-травня 2023 року державними службовцями   Служби ініціативно подані щорічні електронні декларації (до набрання чинності  Закону України № 3384-IX від 20.09.2023 року, яким строк подачі декларацій встановлено до 31.01.2024 року).  

1.6

Здійснити перевірку факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.

 з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Законом України № 3384-IX від 20.09.2023 встановлено граничний строк подання декларацій суб’єктами декларування за 2021-2022 рік по 31.01.2024 року, відповідну перевірку фактів подання декларацій державними службовцями прийнятими на державну службу протягом червня-грудня 2023 року проведено протягом періоду з жовтня по грудень 2023 року.

1.7

Забезпечити моніторинг щодо подання декларацій суб’єктами  декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

з урахуванням термінів встановлених законодавством у період воєнного стану

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В рамках здійсненого моніторингу встановлено, що декларації після звільнення під час дії воєнного стану повинні були подати 4 працівника Служби. Всім декларантам уповноваженою особою направлені повідомлення про необхідність подання декларації протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Моніторингом встановлено ініціативне подання відповідних декларацій трьома особами.  

 У зв’язку із набранням чинності 12 жовтня 2023 року Закону України № 3384-IX від 20.09.2023 року, зокрема щодо відновлення процесу декларування та встановлення граничного терміну його здійснення за 2021-2022 роки по 31.01.2024 року, 1 особі направлено повідомлення про необхідність подання декларації після звільнення у зазначений Законом термін. 

1.8

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення.

постійно

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки,  уповноважена особа з публічних закупівель

Виконано.

У звітному періоді забезпечено контроль за цільовим використанням бюджетних коштів відповідно до затвердженого річного кошторису. Порушень  фінансової дисципліни з боку державних службовців Служби не виявлено.  

1.9

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, доброчесності, наявності управлінського досвіду, із дотриманням вимог законодавства щодо прийняття на посади державних службовців.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Протягом року конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в Службі не проводились, у зв’язку із набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від  12 травня            2022 року № 2259-IX. Протягом 2023 року без конкурсного відбору призначено на вакантні посади                   державної служби 2 осіб, які мають досвід державної служби. Також,  проведено заходи з присвоєння рангів 2 державним службовцям.

1.10

Забезпечити оприлюднення Звіту про стан виконання Плану заходів Служби щодо запобігання корупції.

до 15 березня

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

07.02.2023 звіт про виконання Плану щодо запобігання та виявлення корупції за 2022 рік оприлюднено на офіційній сторінці Служби  сайту Держлікслужби.

1.11

Забезпечити надання пропозицій для внесення змін до антикорупційної програми Держлікслужби.

у разі потреби

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

На виконання наказу Голови Держлікслужби Службою вжито заходів щодо виявлення можливих корупційних ризиків та розроблено заходи щодо їх усунення (мінімізації) в рамках підготовки до прийняття Антикорупційної програми Держлікслужбою на  2024-2026 роки. Результати вжитих заходів 15.12.2023 направлено до Сектору запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

1.12

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2024 рік

 

до 30 грудня        

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Уповноваженою особою у грудні 2023 року розроблено та 19.12.2023 року начальником Служби затверджено  План заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік. План оприлюднено на офіційній сторінці Служби сайту Держлікслужби та направлено до Сектору запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

  ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з працівниками Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов'язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції.

щоквартально

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

В Службі, щоквартально,   на оперативних нарадах заслуховувалось питання запобігання  та виявлення корупції, в рамках якого уповноваженою особою доводилась інформація про вжиті заходи та стан роботи за напрямком запобігання та виявлення корупції.

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання  з працівниками Служби з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства.

протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Уповноваженою особою проведено 4 внутрішніх навчання щодо положень антикорупційного законодавства та 1 навчання з питань дотримання вимог законодавства про державну службу  (протоколи навчань від: 30.01.2023, 26.04.2023, 31.08.2023, 29.11.2023, 10.10.2023).

2.3

Забезпечити проведення навчання з суб’єктами декларування щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави.

з урахуванням термінів встановлених законодавством

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

30.01.2023 року  уповноваженою особою проведено внутрішнє навчання на тему «Особливості електронного декларування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій  суб’єктам декларування Служби щодо положень антикорупційного законодавства.

у разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Протягом звітного періоду уповноваженою особою надано 7 письмових роз’яснень  щодо строків декларування та 1 усна індивідуальна консультація.

2.5

Прийняти участь у навчальних семінарах, відео-конференціях, які організовуються НАЗК, Держлікслужбою щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  в березні 2023 року пройшла онлайн курси НАЗК за темами «Впливай – викривай!» та «Візуй професійно», у червні 2023 року онлайн курс НАЗК «Доброчесна державна служба», в серпні 2023 року пройшла підвищення кваліфікації за темою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності». Також у вересні 2023 року прийняла участь в опитуванні НАЗК щодо отримання репрезентативного зворотного зв’язку щодо налагодження взаємодії з НАЗК.  

  ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби.

постійно

під час відновлення роботи конкурсної комісії

Протягом року конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в Службі не проводились, у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від  12 травня  2022 року № 2259-IX, в частині прийняття на посади державної служби, у період дії воєнного стану, без конкурсного відбору.

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби.

під час відновлення роботи конкурсної комісії

Керівництво Служби

Протягом року конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в Службі не проводились, у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від  12 травня    2022 року № 2259-IX, в частині прийняття на посади державної служби, у період дії воєнного стану, без конкурсного відбору.

3.3

Забезпечити ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями при прийнятті на посади державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» 

при прийомі осіб на посади державної служби  

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

У 2023  році  відповідно до вимог           СОП-18 «Кодекс етики» при прийнятті на роботу 2 спеціалісти заповнили Декларацію щодо конфлікту інтересів, Угоду про конфіденційність та Декларацію щодо корупційних ризиків.

3.4

Забезпечити інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 (з урахуванням змін внесених у законодавство під час дії воєнного стану) та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

у разі звільнення суб’єктів декларування із займаних посад протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Протягом звітного періоду 2 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, проінформовано   про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції».  

3.5

Вживати заходи щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів в діяльності працівників, в тому числі,  під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення

Виконано

Керівництвом служби та   уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  здійснені заходи щодо недопущення конфлікту інтересів  під час виконання посадовими особами Служби своїх посадових обов’язків. У звітному році не допущено випадків прийняття службовцями рішень, здійснення перевірок, виконання інших завдань в умовах реального або потенційного конфлікту інтересів. 1 співробітником оновлено декларацію  щодо конфлікту інтересів у зв’язку з усуненням такого конфлікту.

3.6

Забезпечити недопущення фактів порушення антикорупційного законодавства щодо безпосереднього підпорядкування близьких осіб у Службі.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

При прийомі 2 осіб на вакантні посади державної служби здійснено перевірку відсутності родинних зав’язків із керівниками Служби та структурних підрозділів, факти наявності родинних зав’язків та/або безпосереднього підпорядкування близьких осіб відсутні.

3.7

Забезпечити вивчення новопризначеними працівниками та дотримання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65.

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

За звітний період у Службі призначено 2 державних службовців, яких ознайомлено   з Правилами  етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65, фактів порушень Правил протягом року не встановлено.

3.8

Забезпечити здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою профілактики та недопущення порушення антикорупційного законодавства.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Постійно, протягом року  проводилося здійснення експертизи проєктів розпорядчих документів Служби та проєктів договорів, які мають бути укладені, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень. В ході проведеної роботи, порушень законодавством не виявлено.

3.9

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

Виконано

За звітний період уповноваженою особою отримано 2 консультації від НАЗК, 31.08.2023 року надано до Сектору запобігання та виявлення корупції Держлікслужби  інформацію щодо вдалих антикорупційних практик в Службі з метою інформування НАЗК в рамках запланованих Агенцією збору,  поширення та обміну кращими практиками розбудови доброчесності та запобігання корупції. Також у вересні 2023 року подано заявку до НАЗК на участь у серіях зустрічей у межах розробки курсу присвяченого ролі керівника в розбудові доброчесного середовища в організації.

ІV. Робота з викривачами та їх захист

4.1

Забезпечити роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства, у разі отримання повідомлень через такі канали, організувати їх розгляд.  Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

 

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Перелік внутрішніх каналів повідомлення  розміщений  на офіційній сторінці  Служби сайту Держлікслужби та інформаційному стенді Служби щодо запобігання корупції. Також у приміщенні Служби знаходиться скринька для повідомлень про правопорушення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Протягом року всі наявні внутрішні канали працювали належним чином. Протягом звітного періоду повідомлень від викривачів не надходило, також відповідні звернення не отримувались при проведенні особистого прийому громадян уповноваженою особою та  начальником Служби.

4.2

Забезпечити співпрацю з викривачами, дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.

з моменту повідомлення інформації викривачем

Начальник Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду  повідомлень від викривачів не надходило.

4.3

Звертатися до НАЗК щодо порушених прав викривача.

у разі порушення прав

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду  повідомлень від викривачів не надходило.

 V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

5.1

Забезпечити здійснення контролю за виконанням антикорупційного законодавства співробітниками Служби.

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Протягом 2023 року в рамках проведених контрольних заходів  уповноваженою особою порушень антикорупційного законодавства з боку працівників Служби не виявлено. Також з 16 травня по 05 червня 2023 року проведено внутрішню перевірку дотримання державними службовцями вимог статті 25 Закону України «Про запобіганню корупції» шляхом формування запитів до ЄДР на предмет наявності/відсутності зареєстрованих ФОП та юридичних осіб працівниками Служби. Порушень законодавства не виявлено.

5.2

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів.

за наявності інформації протягом року

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоду до Служби та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції  по внутрішнім та зовнішнім каналам повідомлень не надходили повідомлення про факти  корупційних правопорушень.

5.3

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби у порядку встановленому законодавством.

за наявності підстав

протягом року

 

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду перевірки (в тому числі  службові розслідування) не проводились за відсутності фактів  порушення антикорупційного законодавства працівниками Служби.

5.4

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

у разі встановлення факту вчинення корупційного правопорушення 

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду заходи не вживалися за відсутності фактів вчинення правопорушень.

5.5

Приймати участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби в частині моніторингу, профілактики та недопущення порушень антикорупційного законодавства.

за необхідності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному році необхідності щодо участі у перевірках не виникало.

5.6

Забезпечити ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

у разі притягнення до відповідальності 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У звітному періоді  працівники Служби за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень до відповідальності не притягувались.

VІ. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики у сфері антикорупційної діяльності

6.1

Забезпечити інформаційне наповнення розділу "Запобігання корупції" вебсайту Служби, кутка запобігання корупції, надання необхідних консультацій з питань запобігання корупції.

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

У лютому 2023 року Службою  розміщено на офіційній сторінці  сайту Держлікслужби Звіт про виконання Плану роботи щодо запобігання та виявлення корупції на 2022 рік; в грудні 2023 року  розміщено План заходів  щодо запобігання та виявлення корупції на 2024 рік. Також, у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено оновлене Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом звітного періоду оновлено інформацію на інформаційному стенді «Куток запобігання корупції». За консультаціями громадяни у 2023 році не звертались.

6.2

Здійснювати  моніторинг інформації в ЗМІ щодо можливих ознак порушення антикорупційного законодавства в роботі працівників Служби, забезпечити оперативне реагування на такі повідомлення та дієвий механізм зворотного зв’язку з представниками ЗМІ з цих питань.

протягом року, за наявності підстав

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано.

Протягом звітного періоду моніторинг ЗМІ здійснювався на постійній основі. У публікаціях ЗМІ інформації щодо причетності працівників Служби до дій з ознаками корупційних правопорушень не виявлено.

6.3

Забезпечити надання фізичним та юридичним особам інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства із дотриманням принципів прозорості, своєчасності, достовірності та повноти.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

За 2023 рік, запитів на публічну інформацію не надходило. Вся необхідна інформація розміщується на офіційному сайті та на сторінці Служби у Фейсбук.

6.4

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Служби, зокрема у сфері атестації провізорів та фармацевтів, здійснювати залучення представників профільних закладів освіти та громадських організацій до участі у роботі відповідної комісії. 

постійно

Керівництво Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У Службі створено атестаційну комісію до складу якої входять  представники профільних закладів освіти та громадських організації, в той же час відповідно до наказу МОЗ України проведення атестацій призупинено на період воєнного стану.