Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області за 2023 рік

 

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

 

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1

Участь у навчальних семінарах, відео-конференціях щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

Протягом року

Працівники Служби

Виконано

2

Надання працівникам Служби індивідуальних консультацій щодо положень антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

    3

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» суб-сайту Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

4

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Конкурси у 2023 році не проводилися

5

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби, у разі їх проведення

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Конкурси у 2023 році не проводилися

6

Участь в організації та проведенні спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Конкурси у 2023 році не проводилися

7

Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Постійно

Уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не проводились закупівлі, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує межі, зазначені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» №922 від 25.12.2015р.

 

8

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції,  та здійснення контролю за їх поданням

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

9

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби щодо розяснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Протягом року

(відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

10

Виявлення ризиків, які можуть сприяти вчиненню працівниками Служби корупційних правопорушень, внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

11

Подання Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби інформації про результати розгляду повідомлень про можливе здійснення працівниками Служби корупційних правопорушень та результати проведених службових розслідувань (перевірок)

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2023 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

Корупційних правопорушень виявлено не було

12

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2023 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

Корупційних правопорушень виявлено не було

13

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2023 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

Корупційних правопорушень виявлено не було

14

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2023 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила

Корупційних правопорушень виявлено не було

15

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано