Роз'яснення щодо надсилання повідомлень про вилучення, переміщення в карантин та /або утилізацію лікарських засобів

Роз'яснення щодо надсилання повідомлень

Відповідно до Правил утилізації та знищення лікарських засобів, затверджених наказом МОЗ України від 24.04.2015 за № 242, Розділу IV п. 4.5 Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом МОЗ України від 22.11.2011 за № 809, суб’єкти господарювання надсилають територіальним органам Держлікслужби (Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області) повідомлення про передачу лікарських засобів на утилізацію, знешкодження або повернення постачальнику (виробнику) разом з копіями документів, що підтверджують факт знищення, утилізації або повернення постачальнику (виробнику).

Згідно пункту 6 наказу МОЗ України від 24.04.2015 року №242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів», інформація про передачу лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню, для утилізації або знешкодження, подається в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною у додатку 2 до цих Правил (форма додається). Вказану інформацію надавати в електронному вигляді у форматі Excel (додаток 2) на електронну адресу: dls.od@dls.gov.ua, та в паперовому вигляді на адресу: проспект Гагаріна, 8, м.Одеса, 65044, також обов’язково надавати до листа копії документів завірені печаткою (за наявністю):

 1) акт передачі;

 2) акт про знищення відходів;

 3) акт про наявність ЛЗ, що не підлягають подальшому використанню (за формою, що додається у додатку 1 до цих Правил).

Відповідно до Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженого наказом МОЗ України від 29.09.2014 № 677 про факт виявлення в обігу заборонених Розпорядженнями, лікарських засобів ввезених з порушенням законодавства та лікарських засобів, термін придатності яких минув, уповноважена особа у десятиденний строк інформує територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і медичних виробів, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області) з наданням копій супровідних документів завірених печаткою (за наявністю):           

Враховуючи вищевикладене, наголошуємо, що суб’єкти господарювання зобов’язані після одержання розпорядження Держлікслужби, перевірити наявність лікарського засобу, вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом переміщення в карантин, повернення постачальнику/виробнику або знищення, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби (Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області).

Контроль за виконання розпоряджень здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території. Інформацію потрібно надавати безпосередньо в Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області у паперовому вигляді на адресу – проспект Гагаріна, 8, м. Одеса. 65044.

У разі виникнення питань звертайтесь до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області за тел. (048)786-90-40.

 

Додаток 2
до Правил утилізації та знищення лікарських засобів
(пункт 6 розділу II)

Форма надання інформації про лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, передані для знешкодження

Найменування суб'єкта господарювання, що передав лікарські засоби для знешкодження
(або прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб - підприємців) ___________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) суб'єкта господарювання, що передав лікарські засоби для знешкодження ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Інформація про лікарські засоби

 

 

 

Інформація про лікарські засоби

Інформація про суб'єкта господарювання, який буде здійснювати знешкодження

Інформація

про акт

передачі

 

номер реєстраційного посвідчення лікарського засобу

назва лікарського засобу

форма випуску

дозування

наймену-
вання виробника

країна вироб-
ника

номер серії лікар-
ського засобу

передана кількість (уп.)

загальний обсяг (кг)

код за ЄДРПОУ

найме-нування суб'єкта господа-
рювання

N ліцензії

N акта

дата акта

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

Уповноважена особа

 

__________________

 

____________________________

 

 

 

 

Додаток 1
до Правил утилізації та знищення лікарських засобів
(пункт 1 розділу II)

 

Акт
про наявність лікарських засобів, що не підлягають подальшому використанню

N __________ від _________________

 

Номер реєстраційного посвідчення лікарського засобу

Назва лікарського засобу

Форма випуску

Дозування

Найменування виробника

Країна виробника

Номер серії лікарського засобу

Наявна кількість

Причина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

__________________
(підпис)

___________________            (П. І. Б.)

 

 

__________________
(підпис)

_____________________   (П. І. Б.)

 

 

Голова комісії:

 

 

 

__________________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)