Наказ від 25.01.2024 № 97 “Про ліцензування господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

       НАКАЗ

______25.01.2024__________                                Київ                                    №________97_______

 

Про ліцензування

господарської діяльності

з обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів

 

 

Відповідно до законів України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про ліцензування видів господарської діяльності", Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України    від 12.08.2015 № 647, Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, Ліцензійних умов провадження  господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України  від 06.04.2016 № 282, з урахуванням пропозицій робочої групи з питань ліцензування обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Держлікслужби (протокол від  25.01.2024   № 04/24)

 НАКАЗУЮ:

 

1.1. Видати ліцензію на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 1 суб'єкту  господарювання (додаток 1).

1.2. Залишити без розгляду заяви про отримання ліцензії на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 5 суб'єктам господарювання (додаток 2).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Управління – начальника відділу ліцензування діяльності з обігу підконтрольних речовин Управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу Надію ЛИСЕНКО.

 

 Голова

                                Роман ІСАЄНКО

 

Додаток: 1

Перелік

суб'єктів господарювання, за заявами яких прийняте рішення про
видачу ліцензії на право здійснення господарської діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"

Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів (список 1 таблиця ІІ, список 1 таблиця ІІІ), психотропних речовин (список 2 таблиця ІІ, список 2 таблиця ІІІ), прекурсорів (список 1 таблиця ІV, список 2 таблиця ІV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770.

Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії:
рахунок отримувача –UA108999980334169896019013933
назва отримувача коштів -ГУК Львiв/Львівська тг/22011800
код отримувача (код за ЄДРПОУ) –38008294
банк отримувача - Казначейство України (ЕАП)
код банку отримувача (МФО) – 899998

Сума - 3028 грн.

Всього: 1

 

Додаток: 2

Перелік

суб'єктів господарювання, заяви яких про отримання ліцензій
на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
залишені без розгляду

1.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОДИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі 'Закон') у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання ліцензії та відомості про стан матеріально-технічної бази відомостей про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання та наявність персоналу із зазначенням його кваліфікаційного рівня; про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів або кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені   за   межами   України   (далі - відомості  про стан матеріально-технічної бази) не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами провадження   господарської   діяльності  з культивування рослин, включених до таблиці I переліку   наркотичних    засобів,    психотропних     речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом  Міністрів України,  розроблення,   виробництва,   виготовлення,   зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,  знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,     включених    до     зазначеного   переліку,  затвердженого   постановою  Кабінет   Міністрів  України  від 06.04.2016 № 282 (далі – Ліцензійні умови), місцезнаходження суб'єкта господарювання не співпадає з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

         - у заяві про отримання ліцензії не зазначено ім' я по батькові керівника;
         - документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії подані неу повному обсязі (відсутня копія свідоцтва (посвідчення, сертифіката спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується).

           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

2.  ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - у заяві про отримання ліцензії в адресі місцезнаходження суб'єкта господарювання відсутній індекс;
           - відомості про стан матеріально-технічної бази не відповідають формі встановленій Ліцензійними умовами, у п.5 не зазначена дата документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

3.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНА БІОХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
            - заява про отримання ліцензії подана не у спосіб передбечений ст. 10 Закону;

- опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій Ліцензійними умовами;
          - відсутні документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії відповідно до      п. 6 ліцензійних умов.
           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

4.  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ УЗАЛЕЖНЕНЬ"

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
          - у заяві про отримання ліцензії та відомостях про стан матеріально-технічної бази не повністю зазначене місцезнаходження суб'єкта господарювання, не вірно зазначений індекс;
           - у п. 3 відомостей про стан матеріально-технічної бази зазначені місця провадження господарської діяльності, які відсутні у заяві про отримання ліцензії.
           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

5.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕНТА ВІ»

Заява про отримання ліцензії залишається без розгляду на підставі статті 12 Закону у зв’язку з тим, що:
           - заява про отримання ліцензії не відповідає формі встановленій Ліцензійними умовами;

     - довідки відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відповідають п.6 Ліцензійних умов.
         -  у пункті 2 відомостей про стан матеріально-технічної бази відсутні види господарської діяльності, списки і таблиці наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на які суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію,  у пункті 3 відсутні види господарської діяльності, які будуть проватись на об'єктах і в приміщеннях, не зазначено уповноважений орган, що видав документ про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення,  у пункті 4  відсутні  реквізити  дозволу  Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; у п. 5 невірно зазначено посаду Проць І.М.,  зазначено неповні реквізити документа, який підтверджує, що в особи відсутня не знята чи не погашена в установленому порядку судимість за вчинення нетяжкого, тяжкого та особливо тяжкого злочину або за кримінальне правопорушення, пов’язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України.
           Запропонувати  привести  заяву про отримання ліцензії та документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії  у  відповідність  до  Закону,  Ліцензійних умов  та повторно звернутися до органу ліцензування.

Всього: 5