ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області у 2023 році