Звіт про виконання плану запобігання та протидії корупції за 2013 рік Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області

ЗВІТ

про виконання плану запобігання та протидії корупції за 2013 рік Державної служби з лікарських засобів у Дніпропетровській області

 

 1. Здійснювався систематичний контроль за ходом виконання наказів, рішень та доручень КМУ, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів стосовно питань запобігання та протидії корупції.
 2. З метою забезпечення дотримання вимог ст. 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» з керівниками структурних підрозділів на оперативних нарадах проводилась роз’яснювальна робота.
 3. Проведені внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з державними службовцями Служби та особами, які отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету згідно з Планами навчань на 2013 рік. Заняття проводилися регулярно (1 раз на місяць), за їх результатами складалися протоколи з підписами присутніх.
 4. Окремим працівникам Служби, за зверненням, своєчасно надавалась інформація та проводилась роз’яснювальна робота щодо застосування антикорупційного законодавства.
 5. Систематично здійснювалась перевірка діяльності державних службовців з оцінкою законності та обґрунтованості їх дій та дотримання антикорупційного законодавства.
 6. Особи, відповідальні за антикорупційні дії в Службі, приймали участь у засіданнях конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців.
 7. В установленому порядку в засобах масової інформації надавались оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців. В Службі були проведені 3 конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців.
 8. На виконання вимоги ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», згідно з Порядком організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012р. №33/2012, були проведені 3 спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які пройшли за конкурсом. За результатами спеціальної перевірки були призначені на посади державних службовців: головний спеціаліст відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції – 3 особи.
 9. Своєчасно була надана інформація про фінансовий стан державних службовців (декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за місцем роботи та до ДПС Дніпропетровської області (за податковою адресою), проаналізована з точки зору дотримання законодавства про корупцію. Ознак корупційних діянь не виявлено.
 10. Складено та затверджено графік особистого прийому громадян в.о. начальника Служби.
 11. Обмежено доступ суб’єктів господарювання до робочих місць працівників Служби. Крім того, працівникам відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції Служби заборонено встановлення із суб’єктами господарювання особистого контакту шляхом отримання безпосередньо від них документів, письмових запитів та інших матеріалів.
 12. Прийнято участь у відео-нараді, яку проводила Державна служба України з лікарських засобів щодо окремих питань протидії проявам корупції в системі Держлікслужби України.
 13. В особові справи державних службовців внесено записи щодо просування по службі в державному органі, завірені підписом власника особової справи.
 14. Вивчалися особові справи працівників Служби з метою виявлення можливого конфлікту інтересів та його усунення.

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт                                                                                                                                                                                         В.О. Брусенцова