Наказ МОЗ України від 01.02.2024 № 169 "Про декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби, станом на 30 січня 2024 року" (лист від 06.02.2024 №97-01.1/02/05.17-24)

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (надалі - Служба) інформує, що наказом МОЗ України від 01.02.2024 № 169 "Про декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби, станом на 30 січня 2024 року":

  1. Задекларовано зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 30 січня 2024 року та внести відомості про задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, згідно з додатком 1.
  2. Виключити з реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби позиції, згідно з додатком 2.

З даним наказом можна ознайомитися за посиланням https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-01022024--169-pro-deklaruvannja-zmini-optovo-vidpusknih-cin-na-likarski-zasobi-stanom-na-30-sichnja-2024-roku-

Додаток