Щодо моніторингу причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею). (лист від 13.02.2024 №113-01.1/02/05.17-24)

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області (далі – Служба) нагадує, що відповідно до вимог частини 2 ст. 7 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та частини 1 ст. 11 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – орган ринкового нагляду) здійснює моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею).

Згідно Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 № 270 (далі - Порядок), факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад (далі – ЛПЗ).

Документом, який підтверджує ушкодження здоров'я особи, є листок непрацездатності чи довідка ЛПЗ.

Відповідно до зазначеного Порядку ЛПЗ, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків протягом доби надсилають письмове повідомлення за встановленою формою (додаток 1 Порядку), зокрема:

ЛПЗ, до яких звернулися або були доставлені потерпілі, ведуть реєстрацію нещасних випадків в окремому журналі за встановленою формою (додаток 2 Порядку).

Під нещасним випадком невиробничого характеру слід розуміти не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами, тощо, які призвели до ушкодження здоров'я або смерті потерпілих.  

Згідно з пунктом 2 Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду, затвердженим постановою КМУ від 26.12.2011 № 1401 (далі – Порядок подання повідомлення), якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з Додатком до Порядку подання повідомлення.

Враховуючи зазначене, звертаємо увагу щодо необхідності ЛПЗ повідомляти про кожний нещасний випадок, що стався внаслідок споживання (користування) медичними виробами, медичними виробами для діагностики in vitro та активними медичними виробами, які імплантують, та серед СГД (виробників, розповсюджувачів) про надання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду.

Офіційний лист