Звіт про виконання плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання корупції за 2016 рік

ЗВІТ

про виконання плану роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області
з питань запобігання корупції за 2016 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня.

1.1.

Подавати Держлікслужбі, аналітичну інформацію щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

Постійно

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Щомісячно надавалася інформація щодо порушень антикорупційного законодавства

1.2.

Подавати у встановлені строки в Держлікслужбу відповідну інформацію по роботі із запобігання та протидії корупції.

Постійно

Начальник держслужби

Щомісячно надавалася інформація щодо роботи із запобігання та протидії корупції

2. Проведення роз’яснювальної роботи  щодо запобігання та протидії корупції.

2.1.

Проводити внутрішні навчання з питань запобігання проявам корупції з працівниками Служби

1-2 рази в місяць

Головний спеціаліст з питань персоналу

Щомісячно проводилось навчання працівників

2.2.

Надавати структурним підрозділам держслужби, окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

 

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

В усній формі надавалися розяснення окремим працівникам щодо виконання антикорупційного законодавства

2.3.

Проводити бесіди з головними спеціалістами сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції з метою уникнення корупційних ризиків.

Постійно

Начальник держслужби

При потребі проводилися бесіди та наради в.о.начальником Служби з головними спеціалістами

3. Превентивні антикорупційні заходи.

3.1.

Затвердити план роботи з питань запобігання корупції в держслужбі на 2017 рік.

До 01 січня 2017 року.

Головний спеціаліст з питань персоналу

Затверджено та оприлюднено на офіційному веб-сайті план роботи з питань запобігання корупції в держслужбі на 2017 рік

4. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

4.1.

Своєчасно реагувати відповідно з вимогами чинного законодавства на корупційні діяння та пов’язані з ними правопорушення державних службовців аж до звільнення із займаних посад та передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Постійно

Начальник держслужби

Корупційних діянь та інших коруцпійних порушень державних службовців в 2016 році не виявлено

4.2.

В установленому порядку проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб на спеціальну адресу електронної скриньки, розміщеної на суб-сайті держслужби, інформації оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців держслужби до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Начальник держслужби

Повідомлень громадян та юридичних осіб стосовно причетності працівників служби до вчинення корупційних правопорушень не надходило

4.3.

Забезпечити дотримання анти-корупційного законодавства під час конкурсного відбору кандидатів на посади державних службовців.

Постійно.

Начальник держслужби

Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантної посади державної служби в 2016 році не проводився

4.4.

Забезпечити своєчасне подання державними службовцями декларації про доходи за 2015 рік.

 

До 01 квітня 2016 року.

Головний спеціаліст з питань персоналу

Декларації про доходи, витрати та зобовязання фінансового характеру за 2015 рік надані до 01.04.2016 року, вчасно подана електронна декларація державних службовців категорії Б

5.  Поліпшення умов доступу юридичних, фізичних осіб до інформації про діяльність держслужби з реалізації державної антикорупційної політики.

5.1.

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки із розміщеною на ній адресою електронної скриньки для можливості надання інформації про корупційні дії посадових осіб держслужби.

Постійно

Начальник держслужби

Головним спеціалістом з питань персоналу постійно оновлюється інформації на веб-сторінці служби

5.2.

Забезпечити особистий прийом громадян із повідомленнями про можливі корупційні дії посадових осіб держслужби.

Постійно

Начальник держслужби

Особистий прийом громадян здійснюється відповідно до графіку прийому громадян