План роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання корупції на 2016 рік

 

ПЛАН РОБОТИ

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області з питань запобігання корупції на 2016 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

1. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня.

1.1.

Подавати Держлікслужбі України, аналітичну інформацію щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»  від 14.10.2014 № 1700-VII

Постійно

 

Головний спеціаліст  служби кадрового забезпечення

 

1.2.

Подавати у встановлені строки в Держлікслужбу України відповідну інформацію по роботі із запобігання та протидії корупції.

Постійно

Начальник держслужби

 

2. Проведення роз’яснювальної роботи  щодо запобігання та протидії корупції.

2.1.

Проводити внутрішні  навчання  з питань запобігання проявам корупції  з працівниками держслужби.

 

1-2 рази в місяць

Головний спеціаліст  служби кадрового забезпечення

 

2.2.

Надавати структурним підрозділам держслужби, окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

 

Постійно

Головний спеціаліст  служби кадрового забезпечення

 

2.3.

Проводити бесіди з головними спеціалістами сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів та медичної продукції  з метою уникнення корупційних ризиків.

Постійно

Начальник держслужби

 

3. Превентивні антикорупційні заходи.

3.1.

Затвердити план роботи з питань запобігання корупції в держслужбі на 2017 рік.

До 01 січня 2017 року.

Головний спеціаліст служби кадрового забезпечення

 

4. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

4.1.

Своєчасно реагувати відповідно з вимогами чинного законодавства на корупційні діяння та пов’язані з ними правопорушення державних службовців аж до звільнення із займаних посад  та передачі матеріалів до правоохоронних органів.

Постійно

Начальник держслужби

 

4.2.

В установленому порядку проводити перевірки повідомлень громадян та юридичних осіб на спеціальну адресу електронної скриньки, розміщеної на суб-сайті держслужби, інформації оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структур щодо причетності державних службовців держслужби до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

Начальник держслужби

 

4.3.

Забезпечити дотримання анти-корупційного законодавства  під час конкурсного відбору кандидатів на посади державних службовців.

Постійно.

Начальник держслужби

 

4.4.

Забезпечити своєчасне подання державними службовцями декларації про доходи за 2015 рік.

 

До 01 квітня 2016 року.

Головний спеціаліст  служби кадрового забезпечення

 

5.  Поліпшення умов доступу юридичних, фізичних осіб до інформації про діяльність держслужби з реалізації державної антикорупційної політики.

5.1.

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінки із розміщеною на ній адресою електронної скриньки для можливості надання інформації про корупційні дії посадових осіб держслужби.

Постійно

Начальник держслужби

 

5.2.

Забезпечити особистий прийом громадян із повідомленнями про можливі корупційні дії посадових осіб держслужби.

Постійно

Начальник держслужби